Nowe strony Instytutów Polskich www.instytutpolski.pl i start kampanii #DiscoverPoland

Za pośrednictwem nowych stron i kampanii zapraszamy do wirtualnej podróży po naszym kraju. Chcemy zachęcić odbiorców za granicą do poznania Polski i przyjazdu do nas, gdy już będzie to możliwe - mówił podczas briefingu dla dziennikarzy wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk.

gov.pl

Fot. fot. Tymon Markowski / MSZ

25 Instytutów Polskich na świecie od wielu lat intensywnie promuje Polskę, a teraz od kilku miesięcy szczególnie zachęca do poznawania jej online. Od początku pandemii Instytuty przygotowują autorskie akcje i kampanie, cieszące się ogromnym zainteresowaniem. Nowe strony mają odmienioną, nowoczesną, ujednoliconą dla wszystkich Instytutów szatę graficzną i nowy adres internetowy na wspólnej dla wszystkich Instytutów domenie instytutpolski.pl.

– Nie jest to tylko zmiana wizerunkowa, kosmetyczna. Chcemy, by było to nowe medium upowszechniające ciekawe i ważne informacje o Polsce, Polakach, naszej kulturze i historii. Słowem, wirtualna baza wiedzy o Polsce w tym wyjątkowym dla nas wszystkich czasie – podkreślił wiceminister.

Instytuty Polskie będą również zaangażowane w kampanię #DiscoverPoland, której głównym celem jest namawianie odbiorców do poznania Polski, umożliwienie obcokrajowcom odkrywania Polski najpierw w Internecie oraz zachęcenie ich do przyjazdu i poznania naszego kraju osobiście. Kampania #DiscoverPoland to wirtualne zwiedzanie zakątków Polski, poznanie naszej kultury, historii, przyrody, tradycji kulinarnych.  

Kampania prowadzona będzie przez MSZ przy wsparciu polskich placówek zagranicznych, w tym szczególnie Instytutów Polskich. Publikowana będzie w mediach społecznościowych. #DiscoverPoland to kolejna po Polonia4Neighbours i #[email protected] zakrojona na tak szeroką skalę kampania online.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej