Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi. Katarzyna Tur-Marciszuk

Jest córką wybitnych polskich konserwatorów zabytków i historyków sztuki – Barbary Tondos i Jerzego Tura. Pasjonuje ją zachowanie dorobku rodziców. A ten dorobek to setki zdjęć, negatywów, przezroczy, szkiców zabytków i zabytkowych artefaktów z Polski południowej, z Małopolski i Podkarpacia. Katarzyna Tur-Marciszuk, historyk sztuki, bohaterka kolejnej audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi” tworzy z tych setek dokumentów cyfrowe archiwum dorobku swoich rodziców. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem podkreśla, że spuścizna po przodkach nie jest bagażem, ale jest wartością, która może wzbogacać i kształtować życie potomnych. Jest bogactwem, które warto i trzeba zachować, mimo iż nie zawsze jest to łatwe.

zw.lt
Zobacz Więcej
Zobacz Więcej