Niezwykłe Pasje – Niezwykłych Ludzi. Adam Hlebowicz

Dzieje Polaków na Wschodzie są jego pasją. Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej jest redaktorem słownika „Zostali na Wschodzie - słownik inteligencji polskiej 1945-1991”. Pierwszy tom tego słownika ukazał się niedawno. Przynosi biogramy osób mieszkających na wschód od obecnej granicy Rzeczpospolitej i zasłużonych dla zachowania polskiej tradycji, polskiej kultury, polskiej tożsamości. W rozmowie z Krzysztofem Renikiem redaktor Adam Hlebowicz zdradza, że następne tomy tej publikacji są już w przygotowaniu. Adam Hlebowicz jest gościem kolejnej audycji „Niezwykłe pasje – Niezwykłych ludzi”. Zapraszamy do słuchania.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej