Niezrealizowane projekty wileńskie z XX wieku

„Jak wyglądałoby dzisiaj Wilno, gdyby wszystkie wizje minionego stulecia stały się dla miasta rzeczywistością? Dlaczego niektóre z nich nie zostały zrealizowane? Dlaczego te same miejsca nie przestają uwodzić twórców od prawie stu lat?” - Muzeum Wilna (Vilniaus muziejus) zaprasza na wystawę „Niezrealizowane projekty wileńskie XX wieku”, która zostanie otworzona 21 lipca.

zw.lt
Niezrealizowane projekty wileńskie z XX wieku

Na wystawie zwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z niezrealizowanymi wizjami miasta. W XX wieku władza polityczna w Wilnie zmieniała się dziesięciokrotnie, ale mimo różnych ideologii i reżimów politycy, urbaniści i architekci chcieli zmienić Wilno w, jak im się wydawało, lepsze miasto, chcieli stworzyć lepszy świat i lepsze społeczeństwo. Argumentowali, że przebudowa miasta na dużą skalę może rozwiązać problemy mieszkańców, więc XX wiek był naznaczony wieloma urbanistycznymi i architektonicznymi utopiami, wizjami i niezrealizowanymi projektami.

Kuratorami wystawy są historyk architektury prof. dr hab. Marija Drėmaitė i krytyk sztuki, dyrektor Muzeum Wilna dr. Rasa Antanavičiūtė, które od wielu lat badają przestrzeń publiczną i urbanistykę w stolicy i innych miastach.

„Na wystawie prezentujemy ponad sto projektów urbanistycznych, architektonicznych, memorialnych i inżynierskich powstałych w XX wieku, które mogły zmienić Wilno, ale pozostały na papierze. Niektóre były zbyt odważne, inne utopijne a jeszcze inni kuriozalne. Wielu nie zrealizowano z powodu braku środków lub czasu. Z perspektywy czasu niektóre rozwiązania wileńskiej przestrzeni publicznej wydają się zachwycać. Zapraszamy do podzielenia się opiniami na temat jakich projektów brakuje w Wilnie, które by je upiększyły, a które stałyby się bólem głowy” – mówią kuratorzy wystawy.

PODCASTY I GALERIE