„Nasz kraj kroczy ramię w ramię z Polską” – powiedział prezydent Nausėda w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

„Konstytucja 3 maja należy jednakowo do Litwinów, Polaków i innych narodów regionu o tyle, o ile są gotowe wziąć na siebie odpowiedzialność za przyszłość tej tradycji” - mówił w dniu Święta Konstytucji 3 Maja w polskim parlamencie prezydent Gitanas Nausėda.

zw.lt
„Nasz kraj kroczy ramię w ramię z Polską” – powiedział prezydent Nausėda w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

Fot, Kancelaria prezydenta RL

W litewskim parlamencie i w polskim Sejmie odbyło się wspólne i zdalne uroczyste zgromadzenie parlamentarzystów Polski i Litwy z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu wzięli udział prezydenci obu państw.

„W tym pamiętnym dniu swoim przykładem świadczymy niezłomną wspólnotę Litwy i Polski. Od ślubu Władysława Jagiełły z Jadwigą nasze szlaki dążyły w jednym kierunku – czasami osobno, ale z biegiem czasu coraz bardziej zbliżając się do siebie” – mówił litewski prezydent.

Dodał, że u podstaw stosunków między naszymi krajami zawsze było wyraźne poczucie przynależności do zachodniej cywilizacji oraz obowiązek podtrzymywania i obrony jej wartości.

„Litwa nadal kroczy ramię w ramię z Polską. Dziś razem jesteśmy członkami Unii Europejskiej i NATO. Wspólnie troszczymy się o więzi polityczne, obronne, gospodarcze i kulturowe. Dążymy do zapewnienia bezpieczeństwa naszego regionu. Doskonale uświadamiamy, że od naszego wspólnego sukcesu zależą nadzieje sąsiednich państw życia takiego jakiego chcą, a nie takiego, które jest im narzucane z zewnątrz” – mówił Nausėda.

Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu wyraził zadowolenie, że Polacy i Litwini razem obchodzą tę rocznicę.

„Bardzo się cieszę, że 3 maja wspólnie obchodzimy 230-lecie Konstytucji – Polacy i Litwini. Bardzo miło jest nam przyjąć Prezydenta Litwy G. Nausėdasa w Warszawie, to bardzo symboliczne wydarzenie to wspólne spotkanie posłów i senatorów piskiego Sejmu z posłami litewskiego Seimasu”- powiedział Duda.

„Najważniejsze jest to, że dziś jesteśmy razem, biją razem serca Polaków i Litwinów, udowadniamy naszą historyczną bliskość i jesteśmy dumni z wielkich osiągnięć Rzeczypospolitej Obojga Narodów, razem jesteśmy dumni ze wspólnego dzieła – Konstytucji 3 Maja – powiedział Duda podczas obchodów.

„W imieniu Polaków bardzo serdecznie dziękuję braciom Litwinom za historyczną drogę, którą, jaką przebyliśmy idąc ramię w ramię, broniąc naszej i waszej wolności, wspierając się nawzajem” – powiedział Prezydent RP.

„Nasi przodkowie chcieli ugruntować wolność i obronić zagrożoną niepodległość, dlatego zdecydowali się na wielką reformę ustrojową; Konstytucja 3 maja zapisała się jako wzorzec uniwersalnych wartości” – mówił prezydent Andrzej Duda.

W swoim przemówieniu marszałek Sejmu V. Čmilytė-Nielsen przyznała, że na Litwie nie ma pełnego konsensusu w sprawie konstytucji majowej.

„Są głosy, że w dokumencie nie ma wzmianki o nazwie Litwy, że doszło do ograniczenia suwerenności Litwy. Coraz częściej jednak zwycięża postawa, że ​​nie można porzucić wspólnego dziedzictwa historyczno-kulturowego Litwy i Polski, które prawnie należą do nas, którego integralną częścią jest Konstytucja 3 Maja – powiedziała marszałek Sejmu.

„Różnice poglądów nie przeszkodziły Sejmowi dekadę temu w uchwaleniu rezolucji w sprawie Konstytucji 3 Maja. Nie przeszkadzają nam też dzisiaj obchodzić 230. rocznicę tego historycznego faktu. Nie musimy pozostawać zamknięci w przeszłości, każdy ma własne zdanie. Musimy widzieć perspektywę przyszłość i możliwości skoncentrowanego działania – zaznaczyła szefowa parlamentu.

Uroczyste posiedzenie parlamentów można zobaczyć tutaj:

https://www.facebook.com/watch/?v=168834858370812

Na podst. BNS, pr24.pl, wł.

PODCASTY I GALERIE