Nabór na warsztaty na WAMA Film Festival

Tylko do 25 września można zgłaszać się na międzynarodowe warsztaty filmowe w ramach 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zadaniem uczestników w wieku 18-25 lat będzie realizacja krótkich filmów o tematyce społecznej skoncentrowanej wokół zagadnień związanych z równowagą klimatyczną. Wydarzenie jest współfinansowane przez PISF.

PISF
Nabór na warsztaty na WAMA Film Festival

Fot. Przemysław Skrzydło/WAMA Film Festival

W nawiązaniu do festiwalowego hasła „Świadomość”, międzynarodowe warsztaty filmowe koncentrują się na ekologii. Organizatorzy czekają na pomysły, które będą poświęcone jednemu z tematów:

1. animowanie działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska w Europie Środkowo-Wschodniej;
2. przywrócenie różnorodności biologicznej i ograniczenie zanieczyszczeń w Europie Środkowo-Wschodniej;
3. uświadomienie odbiorcom, że sposób w jaki korzystają z dóbr planety ma na nią ogromny wpływ;
4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
5. promocja ekologicznego trybu życia.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: https://wamafestival.pl/formularz-warsztaty-2020/

Filmowe reklamy społeczne

Warsztaty odbędą się w dniach 4-11 października br. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestnicy warsztatów, we współpracy z doświadczonymi praktykami, zrealizują filmowe reklamy społeczne, które zostaną zaprezentowane podczas zamknięcia festiwalu oraz będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych. 

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie, a producentem Stowarzyszenie FILMFORUM.

PODCASTY I GALERIE