„Na Litwie ludzie są bardziej otwarci na kulturę”. Festiwal poetycki „Niosący słowa” i wystawa ,, Z Wilna do Gdańska”

Wczoraj (15 września) w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach Dni Gdańska obył się wernisaż wystawy pt. ,,Z Wilna do Gdańska” oraz pierwszy międzynarodowy festiwal poezji polonijnej „Niosący słowa”, który był równocześnie prezentacją antologii pod tym samym tytułem.

Antoni Radczenko

Celem wystawy pt. ,,Z Wilna do Gdańska” jest m.in. ocalenie od zapomnienia indywidualnej historii osób i rodzin, które w okresie powojennym przemieszczały się z dawnych wschodnich kresów Polski do Gdańska. Ponadto projekt docelowo zmierza do stworzenia Wirtualnego Muzeum pt. ,,Z Ziemi Rodzinnej do Ojczyzny – Exodus XX wieku”, w oparciu o narracje osób pochodzących ze wschodnich Kresów Polski, przybyłych po II wojnie światowej na teren obecnego województwa pomorskiego.

Z kolei pomysłodawcą pierwszego międzynarodowego festiwalu poezji polonijnej pt. ,,Niosący Słowa” jest polski poeta mieszkający w Londynie Frederick Rossakovsky-Lloyd.

„Zawsze mnie ciekawił Wschód Europy. Sam jestem z Polski, a teraz mieszkam w Londynie. Stwierdziłem, że będę robił promocję antologii od Wschodu po Zachód. Wschód Europy jest bardziej wdzięczny. Jesteście bardziej otwarci na kulturę” – powiedział zw.lt Frederick Rossakovsky-Lloyd.

„W następnym tygodniu będziemy w Birmingham, a za dwa tygodnie jedziemy do Kijowa. I tak co dwa tygodnie w innym państwie i innym mieście” – dodał artysta.

Faktycznie do Wilna przybyli poeci z całego świata, m.in. z Anglii, Niemiec, Holandii, Ukrainy, Polski oraz z Litwy piszący po polsku.

„Gdy się czyta poetów polonijnych, to trzeba zwrócić uwagę z jakiego kraju pochodzi, wtedy błędy językowe przestają być błędami. Czasami istnieje konflikt między Polską a Polonią, ponieważ Polska uważa, że pisze poprawnie, a Polonia gorzej. To jest nieprawda. Język jest czymś żywym. Cały czas ewoluuje” – zaznaczył pomysłodawca festiwalu.

Współorganizatorem festiwalu po stronie litewskiej jest Apolonia Skakowska z Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki oraz Awangarda Wileńska.

„Skontaktowałam się z nim, bo wydaje bardzo ciekawy kwartalnik „E-sztuka“. W lipcu ukazała się antologia poetów polonijnych pt. „Niosący słowa“. Są tam również moje wiersze. Postanowiliśmy wydać jeszcze jedną edycję, uzupełnioną o twórczość poetów z Wilna i Wileńszczyzny“ – powiedziała zw.lt Apolonia Skakowska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej