Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza do współpracy

W związku z Dniem Polonii i Polaków za Granicą dyrekcja Muzeum Emigracji w Gdyni pragnie w szczególny sposób zaprosić Polonię i Polaków żyjących poza Ojczyzną do włączenia się w budowanie jedynego w Polsce Muzeum Emigracji.

zw.lt
Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza do współpracy

Fot. Muzem Emigracji

Publikujemy apel do Polaków mieszkających poza granicami kraju:

Jedyne miejsce w Polsce

Muzeum Emigracji w Gdyni to jedyne miejsce w kraju, które ukaże historię emigracji z ziem polskich. To również jedna z zaledwie kilku tego typu placówek na świecie, w której opowieść ta może wybrzmieć w miejscu faktycznie związanym z tematem – niezwykłym budynku Dworca Morskiego, który przez lata służył obsłudze polskiego ruchu emigracyjnego.

Historia milionów Polaków

Historia emigracji to historia niezwykle osobista, poruszająca – składają się na nią losy milionów ludzi. Muzeum zamierza możliwie wiernie przekazać emocje towarzyszące decyzjom o wyjeździe, opuszczaniu najbliższych, porzucaniu dotychczasowego życia i rodzinnego kraju; opowiedzieć o trudach podróży, zetknięciu z egzotyką, wielokulturowością i o budowaniu własnej tożsamości na nowych ziemiach. Opowiedzieć o wielkim zjawisku gospodarczym i kulturowym z perspektywy osobistego doświadczenia, oddającego, co to znaczy być Polakiem za granicą, być emigrantem, wyjechać na zawsze.

Muzeum łączy historie

Muzeum Emigracji w Gdyni ma być miejscem spotkania – przeszłości z teraźniejszością, Polaków z kraju, z tymi z zagranicy. Bardzo długo historia polskich emigrantów istniała w społecznej świadomości jedynie we fragmentach i na marginesie. A przecież bez dokonań rodzimej emigracji nie byłoby najpiękniejszych kart polskiej kultury i nauki. Zasługi, jakie oddała ona dla walki o suwerenną i niepodległą Polskę są również nieocenione. Zbyt długo te dwie historie – tę znad Wisły i tę pisaną we wszystkich miejscach, do których trafiali nasi rodacy rozdzielano. W rzeczywistości bowiem zawsze były ściśle ze sobą związane, zależne od siebie i głęboko na siebie oddziaływujące.

Muzeum otwarte na przyszłość

Dlatego Muzeum stawia sobie za cel odpowiedź na pytania: jak, kiedy, dlaczego, dokąd emigrowali mieszkańcy ziem polskich. Jakie były ich dalsze losy? Instytucja opowie o masowym zjawisku, które swoim zasięgiem objęło wszystkie zakątki kraju, ale też odkryje ważny rozdział gdyńskiej historii. Przedstawi historię do tej pory często pomijaną, przemilczaną, nawet fałszowaną – choć jest to opowieść, która niejednokrotnie powinna napawać Polaków dumą. Wystawa będzie w głównej mierze dotyczyć emigracji w okresie kiedy przybrały one skalę masową (od drugiej połowy XIX w.) i sięgnie aż po czasy współczesne – historia emigracji to historia otwarta – której kolejne rozdziały wciąż się piszą.

Historia – nowocześnie

Wystawa stała Muzeum będzie wzmacniać siłę przekazu eksponatów i archiwaliów poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne, scenograficzne środki wizualne, repliki, rekonstrukcje, multimedia, animacje komputerowe, materiał filmowy oraz inne środki budujące nastrój i umożliwiające interaktywność. Uniwersalizacja tematów oraz wybór nowoczesnych technik narracji ma służyć uzyskaniu jak najbardziej intensywnego i poruszającego zaangażowania odbiorcy w tematykę emigracji i podróży.

Spotkajmy się w Muzeum

Pod znamiennym adresem – Gdynia, ul. Polska 1 – powstaje unikalny w swoim charakterze węzeł edukacji, kultury i rozrywki. Monumentalny Dworzec Morski wraz z przylegającym do niego Magazynem Tranzytowym, daje wspaniałą możliwość wykreowania miejsca, które wykroczy poza granice działania tradycyjnego muzeum. Nowoczesny sposób przekazywania wiedzy o przeszłości i współczesności spotka się tu z szeroką ofertą kulturalną. Oprócz wystawy stałej Muzeum będzie gościło ekspozycje czasowe, a także stanie się areną działań animujących aktywność mieszkańców, polem dyskusji i miejscem spotkań ludzi nauki i sztuki. Wśród wielu atrakcji czekających na gości znajdzie się sala kinowa, scena teatralna, księgarnia, restauracja, kawiarnia oraz przestrzeń na ciekawą inicjatywę artystyczna bądź happening. Wszystko to w niepowtarzalnej, industrialnej oprawie portowej lokalizacji.

Muzeum w liczbach

Muzeum Emigracji w Gdyni jest obecnie w organizacji, trwają prace przy budowie wystawy stałej oraz inwestycyjne w Dworcu Morskim. Przebudowa Dworca Morskiego oraz Magazynu Tranzytowego ruszyła w maju 2013 roku i obejmuje prace remontowe, konserwatorskie i adaptacyjne. Organizatorem Muzeum Emigracji w Gdyni jest Miasto Gdynia a całkowity koszt inwestycji wynosi 49,3 mln zł, z czego ok. 23,8 mln finansowanych jest ze środków unijnej inicjatywy JESSICA. Powierzchnia Dworca Morskiego to ok 3000 m ² a sąsiadującego z nim Magazynu Tranzytowego (przestrzeni wystawy stałej i wystaw czasowych to ok. 2900 m ²). Muzeum Emigracji w Gdyni zainauguruje swoją działalność w Dworcu Morskim na przełomie 2014/2015 roku.

Projekty Muzeum Emigracji w Gdyni

Archiwum Emigranta: projekty zbierania wspomnień emigracyjnych
https://muzeumemigracji.pl/archiwum-emigranta/
Emigracja w Rzeczy Samej: akcja zbierania pamiątek
http://muzeumemigracji.pl/emigracja-w-rzeczy-samej/
Nagroda im. P. Edmunda Strzeleckiego: konkurs na reportaż o Polaku żyjącym za granicą
http://muzeumemigracji.pl/nagroda-strzeleckiego/
Nagroda im. Macieja Płażyńsk

PODCASTY I GALERIE