Minister kultury: Litwa docenia wkład Polski w zachowanie dziedzictwa

„Polska jest jednym z najważniejszych partnerów strategicznych w regionie. Relacje z Polską są priorytetem nowego rządu, toteż będziemy dążyli do aktywnej współpracy i stałego dialogu w różnych dziedzinach kultury i dziedzictwa kulturowego. Otwarty i aktywny, oparty na wymianie informacji i kompetencji dialog z Polską będziemy uważali za swój priorytet" - mówiła minister kultury Liana Ruokytė-Jonsson podczas swojej pierwszej wizyty w Warszawie i spotkania z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego RP Piotrem Glińskim.

zw.lt
Minister kultury: Litwa docenia wkład Polski w zachowanie dziedzictwa

Fot. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP/Danuta Matloch

Minister zwróciła uwagę, że współpraca z Polską jest aktywna w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, odbywają się regularne posiedzenia grup ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego Polski i Litwy. Spotkania te mają na celu rozwiązanie najważniejszych problemów w dziedzinie ochrony dziedzictwa. „Litwa docenia wkład Polski w tej sferze” – podkreśliła Ruokytė-Jonsson.

Minister przypomniała także o owocnej współpracy nad ideą wspólnym szlakiem kulturowym „Europa Jagiellońska”. Po stronie litewskiej projekt jest koordynowany przez Departament Dziedzictwa Kultury przy Ministerstwie Kultury. Strona polska z kolei zaproponowała rozważenie wciągnięcia na listę dziedzictwa światowego UNESCO dziedzictwo kulturowe Tatarów Litwy, Polski i Białorusi.

Podczas spotkania rozmawiano o ewentualnych wspólnych projektach z okazji stulecia niepodległości obu państw. Litewska minister przedstawiła pomysł stworzenia wspólnego filmu o tematyce historycznej, który dotarłby do audytorium międzynarodowego.

Ministrowie podkreślili znaczenie bezpieczeństwa regionu i konieczność współpracy w zakresie piśmienności medialnej i informacyjnej, skoordynowania stanowisk w kwestii rozpatrywanej na poziomie unijnym Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych.

Jak powiedział wicepremier Piotr Gliński, Polska jest otwarta na współpracę zarówno na poziomie UE, jak i regionalnym, a nasze kraje łączą wspólne cele w dziedzinach obronności, gospodarki, współpracy energetycznej. „Kultura jest szczególnie ważna dla naszych relacji. Polska chce dobrych stosunków z Litwą, konieczne jest jednak rozwiązywanie nierozstrzygniętych do tej pory kwestii międzypaństwowych” – zauważył minister Gliński.

PODCASTY I GALERIE