Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”

Już dzisiaj, 7 września, w Domu Kultury Polskie w Wilnie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”.

zw.lt
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz, Stanisław Swianiewicz”

Fot. organizatorzy

Głównym organizatorem konferencji jest Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współorganizatorzy to Uniwersytet Witolda Wielkiego, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie.

– Podejmowana podczas tego wydarzenia tematyka była związana z trzema wydarzeniami: przede wszystkim rok 2022 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Józefa Mackiewicza. W tym roku obchodzimy również 25. rocznicę śmierci Stanisława Swianiewicza. Ponadto w bieżącym roku mija 80 lat od ujawnienia prawdy o losie polskich oficerów, którzy dostali się do sowieckiej niewoli w 1939 r. Obie wymienione wyżej postaci mogły bezpośrednio świadczyć o przerażającej zbrodni dokonanej przez Sowietów w Katyńskim Lesie – wyjaśnia dr Tomasz Roguski, przedstawiciel Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. 

Konferencja miała charakter interdyscyplinarny – wzieli w niej udział historycy, badacze literatury, politolodzy a także pedagodzy. Choć ma ona charakter naukowy, program został przygotowany tak, by zainteresował szeroki krąg odbiorców. 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa 

Świadkowie Katynia: Józef Mackiewicz i Stanisław Swianiewicz

7 września 2022 r., Dom Kultury Polskiej w Wilnie 

PROGRAM

8.00 – 9.00 – rejestracja uczestników

9.00 – 9.20 – rozpoczęcie konferencji 

SEKCJA I: Józef Mackiewicz, 

przewodniczy – doc. dr Henryka Sokołowska (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Polonistyczne)

9.20 – 9.40 – prof. dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Literaturoznawstwa, Katedra Teorii i Antropologii Literatury), Katyń Józefa Mackiewicza: świadectwo, literatura i wieloletnia walka o prawdę

9.40 – 10.00 – doc. dr Halina Turkiewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Centrum Polonistyczne), „Droga donikąd” w kontekście literatury małych ojczyzn

10.00 – 10.20 – Leonardas Vilkas (tłumacz), Aktualność twórczości Józefa Mackiewicza dla rozumienia najnowszej historii i teraźniejszości

10.20 – 10.40 – Adam Hlebowicz (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Córka Józefa Mackiewicza Idalia Żyłowska, działalność w Wilnie i na Wileńszczyźnie i jej związki z ojcem

10.40 – 11.00 – doc. dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Katedra Politologii), Józef Mackiewicz i Stasys Lozoraitis w świetle korespondencji

11.00 – 11.20 – przerwa na kawę. 

SEKCJA II: Stanisław Swianiewicz 

przewodniczy – doc. dr Andrzej Pukszto

11.20 – 11.40 – prof. Marek Kornat (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Stanisław Swianiewicz – profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie i sowietolog

11.40 – 12.00 – dr Wojciech Łysek (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk), Stanisław Swianiewicz: świadek i badacz totalitaryzmów

12.00 – 12.20 – Tomasz Sikorski, (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Ostatni wykład prof. Swianiewicza na temat Katynia

12.20 – 13.00 – pytania i dyskusja

13.00 – 14.00 – obiad. 

SEKCJA III: Edukacja

przewodniczy – Danuta Szejnicka (Stowarzyszenie Polonistów na Litwie)

14.00 – 14.20 – Ilona Lewandowska („Kurier Wileński”), Podsumowanie projektu Lekcje w „Mackiewiczówce”

14.20 – 14.40 – Janina Snarska (Gimnazjum im. Św. Jana Pawła II w Wilnie), „Droga donikąd” jako lektura w szkołach na Litwie. Wskazówki metodyczne 

14.40 – 15.40 – dr Mateusz Marek (Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej), Prezentacja materiałów edukacyjnych „Śledztwo katyńskie”

15.40 – podsumowanie i zakończenie konferencji 

Organizatorzy: Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Uniwersytet Witolda Wielkiego, Stowarzyszenie Polonistów na Litwie

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

PODCASTY I GALERIE