Międzynarodowa konferencja naukowa „Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii”

Zapraszamy do wzięcia udziału w Międzynarodowej konferencji naukowej „Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii”.

zw.lt
Międzynarodowa konferencja naukowa „Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii”

Fot. instytutpolski.pl

Międzynarodowa konferencja naukowa „Joachim Lelewel i przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość nauk pomocniczych historii” odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2022 r. o 9:00, w Litewskiej Akademii Nauk (al. Giedymina 3, Wilno). 

Konferencję zorganizowano w dwusetną rocznicę wydania podręcznika Joachima Lelewela pt. Nauki dające poznawać źródła historyczne, który ukazał się w 1822 r. w Wilnie nakładem drukarni J. Zawadzkiego. Celem konferencji będzie przedstawienie działalności naukowej J. Lelewela w kontekście europejskim, oryginalności i nowatorstwa jego koncepcji nauk pomocniczych historii, a także prezentacja dotychczasowych osiągnięć historiografii na jego temat i ogłoszenie nowych odkryć.   


Więcej informacjihttps://instytutpolski.pl/vilnius/pl/2022/05/31/joachim-lelewel-i-przeszlosc-terazniejszosc-oraz-przyszlosc-nauk-pomocniczych-historii/ 

Język konferencji: litewski, polski z tłumaczeniem 

Wstęp wolny 

Organizatorzy: Instytut Historii Litwy, Wydział Historyczny Uniwersytetu Wileńskiego, Biblioteka im. Wróblewskich Litewskiej Akademii Nauk, Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk, Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Ośrodek Kultury Polskiej w Paryżu – Sorbonne Université. Partner: Instytut Polski w Wilnie 

PODCASTY I GALERIE