Michał Grażyński – działacz niepodległościowy, wojewoda śląski

Polityk, historyk, powstaniec śląski i działacz Polskiej Organizacji Wojskowej. Piłsudczyk i zwolennik obozu sanacyjnego.

polskieradio.pl
Michał Grażyński – działacz niepodległościowy, wojewoda śląski

Fot. Wikipedia/CC

Michał Tadeusz Grażyński był długoletnim wojewodą śląskim, politycznie związanym z sanacją.

Jest powszechnie kojarzony jest ze Śląskiem, choć nie był Ślązakiem. Przyczynił się do rozwoju przedwojennego województwa śląskiego i umacniał w nim polskość, umiejętnie korzystając z przywilejów autonomii. Jako piłsudczyk i zwolennik obozu sanacyjnego, opowiadał się przeciwko ruchom separatystycznym i jak mało kto w latach 30. dostrzegał nadciągające niebezpieczeństwo niemieckie. Historia zna niewielu tak pracowitych, ambitnych i zdolnych polityków, kierujących się ideą odbudowy państwa.

Michał Grażyński pochodził z Małopolski. Urodził się 12 marca 1890 roku w Gdowie nad Rabą. Wychowywany był w duchu patriotycznym. Rodzice kładli szczególny nacisk na naukę historii, w domu był kult powstania styczniowego.

Wziął udział w II powstaniu śląskim. W sierpniu 1920 roku znalazł się w grupie przygotowującej III powstanie śląskie. Jako zwolennik czynu zbrojnego, opowiadał się za podejmowaniem akcji odstraszających, skierowanych przeciwko niemieckim emigrantom przybywającym przed plebiscytem na teren Śląska.

W lipcu 1922 roku, za zasługi w walkach na Śląsku, Michał Grażyński otrzymał od Józefa Piłsudskiego order Virtuti Militari.

O niepodległościowych dokonaniach Michała Tadeusza Grażyńskiego rozmawiają znakomici goście: Jan Engelgard, historyk i publicysta, kierownika Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Oddziału Muzeum Niepodległości oraz prof. Paweł Skibiński – historyk z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor m.in. publikacji „Polska 1918”, stały współpracownik miesięcznika „wSieci Historii”.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna: Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Katarzyna Semaan.

PODCASTY I GALERIE