Maciej Rataj – działacz ruchu ludowego, marszałek Sejmu II RP

Nauczyciel i polityk. Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, prezes Stronnictwa Ludowego i współorganizator Polskiego Państwa Podziemnego.

polskieradio.pl
Maciej Rataj – działacz ruchu ludowego, marszałek Sejmu II RP

Fot. Wikipedia/CC

Maciej Rataj urodził się 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy niedaleko Lwowa. W czerwcu 1904 r. z wyróżnieniem zdał egzamin dojrzałości, a następnie rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego, wybierając jako kierunek filologię klasyczną. W okresie studenckim został członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od 1914 r. był członkiem PSL „Piast”.

We wrześniu 1918 roku przeniósł się do Zamościa gdzie został nauczycielem łaciny i greki w Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego. Tam też w krótkim czasie stał się jednym z liderów PSL „Wyzwolenie” w regionie. Przemawiał na spotkaniach, organizował Straż Obywatelską, a także publikował na łamach „Gazety Zamojskiej” artykuły o tematyce politycznej.

W lutym 1919 roku przeprowadził się do Warszawy. W Sejmie został wybrany wiceprzewodniczącym komisji konstytucyjnej, której zadaniem było opracowanie projektu ustawy zasadniczej. Przy wielkim nakładzie pracy samokształceniowej w stosunkowo krótkim czasie Maciej Rataj poznał problematykę prawa państwowego. Wobec ustąpienia przewodniczącego Komisji – Władysława Seydy, objął przewodnictwo Komisji i był jednym z twórców konstytucji marcowej 1921 roku.

Maciej Rataj był uważany za jednego z najpracowitszych i najsumienniejszych posłów; cieszył się opinią świetnego mówcy. Był rzecznikiem zjednoczenia ruchu ludowego. Jego, w dużej mierze, zasługą było połączenie w październiku 1919 roku klubów parlamentarnych PSL „Piast” i PSL „Wyzwolenie”.

O najważniejszych zasługach Macieja Rataja rozmawiają znakomici historycy: dr Janusz Gmitruk, dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zapraszają Katarzyna Semaan i Przemysław Pawełek.

PODCASTY I GALERIE