„Look! Polish Picturebook!” z wizytą w Wilnie

8 września 2016 r. w Ratuszu Wileńskim odbędzie się wernisaż wystawy polskiej książki obrazkowej pt. ‘Look! Polish Picturebook!’. Na ekspozycję złożą się książki polskich artystów – zarówno te wydane w ostatnich latach, jak i niedostępne już na polskim rynku oraz wybrane ilustracje.

zw.lt
„Look! Polish Picturebook!” z wizytą w Wilnie

Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu, będącego inicjatywą polskich animatorek kultury z Pomorza, realizowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, na który składają się również warsztaty (wymagana rejestracja) z udziałem ilustratorów i wykłady na temat polskiej książki obrazkowej od początku lat 60-tych po dzień dzisiejszy.

Będzie również okazja do zapoznania się z niezwykłą bogato ilustrowaną publikacją książkową zawierającą rys historyczny polskiej ilustracji książkowej i biogramy jej twórców,  a także do spotkania z jej autorkami – znaną graficzną Grażką Lange i autorką tekstów – Anitą Wincencjusz-Patyną.

Polska ilustracja książkowa dla dzieci szczyci się bogatą tradycją.

W latach 50., 60. i 70. twórczość polskich ilustratorów nieustannie i ze znaczącymi sukcesami obecna była na międzynarodowej arenie grafiki książkowej, a ich dokonania ukształtowały zjawisko zwane „Polską Szkołą Ilustracji”.

Od początku obecnego stulecia polska książka ilustrowana – w tym książka obrazkowa – rozwija się dynamicznie, twórczo czerpie ze świetnej tradycji, a jednocześnie wytycza nowe wysokie standardy pomysłowością i oryginalną urodą projektów. Jej twórcy zdobywają od lat prestiżowe nagrody.

Książka obrazkowa, będąca integralną częścią polskiej historii i kultury a jednocześnie od lat ciesząca się uznaniem w świecie, ma za sobą ponad dwustuletnią tradycję. Książka obrazkowa, to jednak nie tylko książka dla dzieci, jak często zwykło się ją postrzegać. To fenomen będący czymś więcej niż sumą tekstu i ilustracji, to unikalna forma opowiadania żywo osadzona w historycznym, kulturalnym i społecznym kontekście. To również wszystkie wydawnictwa, które poprzez swoją wysoką jakość wykonania i spójność tekstu z obrazem tworzą unikatowy przekaz.

Serdecznie zapraszamy – każdy odnajdzie tu coś dla siebie.

Projekt jest skierowany do każdego odbiorcy  – zarówno ekspertów jak i miłośników pięknych książek w każdym wieku.

Projekt LOOK! POLISH PICTUREBOOK! w maju br. gościł na Łotwie, a w październiku udaje się w podróż do Estonii.

Organizatorzy i partnerzy prezentacji polskiej książki obrazkowej na Litwie:

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku, Wileński Ratusz, Ambasada Rzeczypospolitej w Wilnie, Instytut Polski w Wilnie, Fundacja dobroczynności i wsparcia rozgłośni radiowej „Znad Wilii”- Biblioteka w plecaku, Fundacja Małego Księcia – Cała Litwa Czyta Dzieciom, Litewski Uniwersytet Pedagogiczny LEU.

Projekt LOOK! POLISH PICTUREBOOK! dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentacja polskiej książki obrazkowej na Litwie jest współfinansowana w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i dofinansowana ze środków Fundacji PZU.

Więcej informacji:
www.bit.ly/LookPPB

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku
http://www.nck.org.pl

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku jest instytucją podejmującą działania na rzecz promocji polskiej kultury w kraju i za granicą. Dzięki rozwiniętej sieci kontaktów oraz współpracy z innymi krajami, zwłaszcza państwami  regionu bałtyckiego, prezentuje ono również  dorobek kulturalny partnerów zagranicznych.

Ośrodek organizuje i współorganizuje koncerty, wystawy, festiwale muzyczne i filmowe, promocje książek, spotkania z ludźmi kultury i nauki, widowiska multimedialne oraz projekty interdyscyplinarne skierowane do dorosłych i dzieci.

Bardzo ważne miejsce działalności NCK zajmuje prezentacja i promocja ilustracji książkowej polskiej i z krajów bałtyckich. Odbywające się corocznie (od 2005r.) Bałtyckie Spotkania Ilustratorów, z udziałem artystów i ekspertów z krajów nadbałtyckich, pozwalają na poznanianie najciekawszych zjawisk w obszarze książki ilustrowanej, wymianę myśli i wzajemną inspirację. BFI prezentują Mistrzów Ilustracji oraz promują młodych artystów. Wydarzenia odbywały się zarówno w Polsce (w Gdańsku, w 2009 gościem Spotkań z Litwy był np. Kęstutis Kasparavičius, w póniejszych latach Sigutė Chlebinskaitė, Lina Dudaitė, Rasa Joni), jak i za granicą (w Wilnie – podczas Targów Książki, w Lipsku z okazji promocji nowo wydanych książek w Roku Korczaka).

Ratusz Wileński
www.vilniausrotuse.lt

Ratusz Wileński jest samorządową organizacją pożytku publicznego, działającą w jednym z zabytkowych ratuszy Litwy na Placu Ratuszowym w Wilnie. Obszary działalności organizacji obejmują reprezentację i protokoł miejski, wydarzenia państwowe – uroczystości gminne, posiedzenia Rady Miasta, a także organizację uroczystości wręczania nagród i wyróżnień, świąt państwowych i wydarzeń miejskich. Ratusz gości delegacje zagranicznych misji dyplomatycznych, organizuje spotkania i przyjęcia gości różnych urzędów i rangi, regularnie odbywają się w nim reprezentacyjne dla miasta wystawy sztuki i fotografii, koncerty i wydarzenia kulturalne.

Instytut Polski w Wilnie
www.lenkukultura.lt
Instytut Polski w Wilnie upowszechnia polską kulturę, wiedzę o historii oraz dziedzictwie narodowym, zajmuje się promocją współpracy w dziedzinie kultury, edukacji, nauki oraz życia społecznego. Poprzez działalność informacyjno-edukacyjną oraz zapewnienie polskiej obecności w życiu kulturalnym Litwy pełni on funkcję kompetentnego centrum promocji wiedzy o Polsce.

Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej „Znad Wilii”
www.zw.lt
https://www.facebook.com/bibliotekawplecaku/photos

Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej „Znad Wilii”
od 2011 r. jest zaangażowana w krzewienie zainteresowania literaturą polską wśród dzieci i młodzieży za granicą w ramach akcji Biblioteka w plecaku. Fundacja organizuje wykłady, konkursy, spotkania autorskie dla dzieci (m.in z Grzegorzem Kasdepke, Agnieszką Frączek, Michałem Rusinkiem, Joanną Rusinek, Łukaszem Wierzbickim, Janem Bajtlikiem) oraz liczne działania promocyjne (wywiady, audycje, spoty, relacje) realizowane w polskojęzycznej rozgłośni radiowej na Litwie – „Znad Wilii” i portalu informacyjnym „Znad Wilii” (www.zw.lt). Plecakowa biblioteka ma dziś około tysiąca czytelników w wieku od 3 do 12 lat w ponad dwudziestu szkołach i trzech przedszkolach w Wilnie, na Wileńszczyźnie i w Solecznikach. Akcja jest ceniona przez nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i dziadków, którzy podkreślają jej walory poznawcze, pedagogiczne i wychowawcze. Angażując się w czytanie i promocję książek w ramach akcji uczniowie poznaja nową generację autorów, trendy w literaturze dla dzieci panujące w Polsce oraz kanon atrakcyjnych lektur, po które warto sięgać w edukacji i wychowaniu polskiego dziecka poza Krajem. Projekt promocji i prezentacji polskiej literatury dla dzieci na Litwie wspiera Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie oraz Fundacja PZU.

Cała Litwa czyta dzieciom
www.visalietuvaskaitovaikams.lt
Kampania społeczna Cała Litwa czyta dzieciom, rozpoczęta w marcu 2011r. przez Fundację Małego Księcia, propaguje codzienne czytanie na głos dzieciom wartościowej pod względem literackim, ilustratorskim i edytorskim literatury. Fundacja uznaje rytualne czytanie dzieciom od kołyski, także wówczas gdy umieją czytać samodzielnie, za skuteczną, tanią i przyjazną metodę wychowania i wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych, językowych, intelektualnych, kulturowych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach, publikacje, działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest współcześnie ważnym, atrakcyjnym i mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i w efekcie znakomitą inwestycją w jego przyszłość.

Litewski Uniwersytet Pedagogiczny (LEU)
Instytut Doskonalenia Komeptencji Zawodowych
https://leu.lt/en/home_leu.html

Litewski Uniwersytet Pedagogiczny (LEU) jest nowoczesną uczelnią zapewniającą wysoką jakość kształcenia wyższego i badań naukowych. Instytut Doskonalenia Komeptencji Zawodowych jest jednostką tej uczelni, zapewniającą rozwój specjalistów w różnych dziedzinach kształcenia, szkolenia dla dorosłych oraz organizowanie konferencji naukowo-praktycznych, a także rozwijanie i wdrażanie projektów edukacyjnych zgodnie z potrzebami zmieniającego się społeczeństwa.

PODCASTY I GALERIE