Litwę odwiedzi polski PEN Club

Na zaproszenie litewskiego Pen Clubu Litwę w dniach 1-5 czerwca odwiedzi delegacja polskich literatów na czele z szefem polskiego Pen Clubu Adamem Pomorskim.

zw.lt
Litwę odwiedzi polski PEN Club

Fot. Joanna Bożerodska

W skład polskiej delegacji literatów weszli m.in. pisarz Adam Szostkiewicz, publicystka Iwona Smolka, poeta i tłumacz Jakub Ekier oraz poetka Natalia Malek.

2 czerwca odbędzie się spotkanie literackie w Kownie w Muzeum Maironisa, podczas którego Litwę zaprezentują: Eugenijus Ališanka, Vladas Braziūnas, Antanas A. Jonynas, Kornelijus Platelis.

Natomiast 4 czerwca w Kiejdanach odbędzie się dyskusja „Pisarze w zmieniającej się Europie”. W ramach dyskusji zostanie zaprezentowana książka Herkusa Kunčiusa i Piotra Kępińskiego „Rozmowa Litwina z Polakiem”.

Litewski Pen club powstał w 1989 roku. Obecnie prezesem stowarzyszenia jest Herkus Kunčius. Polski Pen club powstał w 1925 r., pierwszym prezesem był Stefan Żeromski.

PODCASTY I GALERIE