Litwa słowem polskim malowana

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”. W pierwszej części audycji z dn. 22 czerwca – o okresie wileńskim w życiu Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży kolejne – bardziej wileńskie – wiersze z antologii Wschód nad Rossą, do której weszły wiersze młodych polskich wileńskich autorów.
Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Olgi Generałowej Moje miasto ze wspomnianej antologii.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej