Litwa słowem polskim malowana. Tematyka litewska w dorobku Juliusza Słowackiego

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”. W pierwszej części audycji z dn. 27 kwietnia - o tematyce litewskiej w dorobku Juliusza Słowackiego.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Tematyka litewska w dorobku Juliusza Słowackiego

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi wybrane wiersze z najnowszego zbiorku znanego wileńskiego poety Aleksandra Śnieżki. Zbiorek nosi tytuł „Szukałem Cię, Jezu“.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – dzisiaj, w dniu kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II, poświęcony mu wiersz tego Autora „Byłeś, jesteś, będziesz“ ze wspomnianego zbiorku.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej