Litwa słowem polskim malowana: Józef Ignacy Kraszewski

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”. W audycji z dn. 8 czerwca na początek – pierwszy z odcinków poświęconych budzicielowi litewskiej świadomości narodowej Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana: Józef Ignacy Kraszewski

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży antologię Wschód nad Rossą, do której weszły wiersze wileńskich autorów „pokolenia 1980”.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Romualda Ławrynowicza z tego zbiorku. Nosi tytuł Worek z piaskiem i cud.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej