Litwa słowem polskim malowana. Godzina myśli Juliusza Słowackiego

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”. W pierwszej części audycji z dn. 11 maja br. – krótka refleksja nad poematem Godzina myśli Juliusza Słowackiego.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Godzina myśli Juliusza Słowackiego

Fot. Wikipedia

Doc. dr Halina Turkiewicz przybliży sylwetkę i twórczość wileńskiej poetki Lucyny Bukowskiej.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz „Dwa kraje” tej Autorki ze zbiorku Okruchy liryczne.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

PODCASTY I GALERIE