Litwa słowem polskim malowana. Dramat „Mindowe”

W pierwszej części audycji - szczegóły dotyczące dramatu „Mindowe” Juliusza Słowackiego. Autor napisał ten utwór w wieku zaledwie 20 lat.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana. Dramat „Mindowe”

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przybliży zbiorek poetycki Lucyny Bukowskiej „Kwiaty opowiedz”.

Na zakończenie audycji w rubryce „Perełki literackie” wiersz z tego zbiorku pt. „Dziękuję i proszę”.

https://soundcloud.com/zwportal/25-maja

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej