Litwa słowem polskim malowana

W pierwszej części audycji z dn. 14 września br. będzie o powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Kunigas“ - jednym z głównych jego utworów, jeżeli chodzi o podejmowaną przez pisarza tematykę litewską.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi monotematyczną antologię wierszy „Przenieść Wilno do serca”. Portret miasta”.

Na zakończenie audycji w rubryce prezentujemy „Perełki literackie” wiersz „Kocham Wilno” autorstwa jednego ze współautorów powyższej antologii, franciszkanina, rektora kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Trockiej w Wilnie ojca Marka Dettlaffa.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej