Litwa słowem polskim malowana

W pierwszej części audycji z dn. 14 września br. będzie o powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego „Kunigas“ - jednym z głównych jego utworów, jeżeli chodzi o podejmowaną przez pisarza tematykę litewską.

Litwa słowem polskim malowana

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi monotematyczną antologię wierszy „Przenieść Wilno do serca”. Portret miasta”.

Na zakończenie audycji w rubryce prezentujemy „Perełki literackie” wiersz „Kocham Wilno” autorstwa jednego ze współautorów powyższej antologii, franciszkanina, rektora kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy ul. Trockiej w Wilnie ojca Marka Dettlaffa.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej