Litwa słowem polskim malowana

W pierwszej części audycji z dn. 10 sierpnia br. – o najobszerniejszym utworze poetyckim Józefa Ignacego Kraszewskiego, trylogii epicznej „Anafielas”. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi sylwetkę i twórczość Alicji Mickielewicz, przedstawicielki młodego pokolenia wileńskich poetów polskich.

Krystyna Kamińska
Litwa słowem polskim malowana

Fot. Wikipedia

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Alicji „Babci Genowefie” ze zbiorku poetyckiego „Jak na dłoni”.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej