Litwa protestuje przeciwko próbom Rosji zrehabilitowania paktu Ribbentrop-Mołotow

Przedstawiciel Ambasady Rosji na Litwie został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Litwy, które wyraziło głębokie zaniepokojenie rozpatrywanym projektem ustawy w rosyjskiej Dumie, mającym na celu uchylenie decyzji ZSRR z 1989 r. o uznaniu tajnych protokołów paktu Ribbentrop-Mołotow za prawnie nieuzasadnione i nieważne.

zw.lt
Litwa protestuje przeciwko próbom Rosji zrehabilitowania paktu Ribbentrop-Mołotow

Fot. Domena publiczna

Wiceminister spraw zagranicznych Dalius Čekuolis zwrócił uwagę, że próba rehabilitacji paktu była wielokrotnie potępiana nie tylko przez społeczność międzynarodową, ale także przez samą Rosję. Wiceminister wyraził również nadzieję, że Duma odrzuci projekt ustawy, który „przywróci dzisiejszą Rosję do totalitarnej przeszłości”.

27 maja deputowany A. Żurawliow przedstawił projekt ustawy, która ma uchylić decyzję ZSRR z 24 grudnia 1989 r. i uznać ją za nieważną na terytorium Rosji.

W dniu 9 czerwca Komisja Spraw Międzynarodowych Dumy zatwierdziła projekt i przeniosła go do dalszego rozpatrzenia.

PODCASTY I GALERIE