Litwa polskim słowem malowana

W pierwszej części audycji z dn. 24 sierpnia br. – o „Powieści bez tytułu“ Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Krystyna Kamińska
Litwa polskim słowem malowana

Fot. Wikipedia

Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi sylwetkę i twórczość Marzeny Mackojć, przedstawicielki młodego pokolenia wileńskich poetów polskich.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz Marzeny „Iluzja” z jej debiutanckiego zbiorku „Pytasz, kim jestem”.
Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr H. Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej