Litwa i Polska kontynuują dialog w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego

Wczoraj (20 października) zakończyło się dwustronne spotkanie litewsko-polskiej grupy ekspertów ds. ochrony dziedzictwa kulturowego. Tym razem było ono zorganizowane w Kownie.

zw.lt
Litwa i Polska kontynuują dialog w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego

Fot. Ministerstwo Kultury Litwy

Podczas spotkania omówiono współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania, zachowania pamięci historycznej, muzeów, bibliotek i archiwów.

To już dwunaste spotkanie ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego z obu krajów w tym formacie.

Obradom przewodniczyli wiceminister kultury Rimantas Mikaitis oraz podsekretarz stanu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jarosław Sellin.

Posiedzenia grupy ekspertów odbywają się co dwa lata. Kolejne odbędzie się w Warszawie.

PODCASTY I GALERIE