Litwa honorowym gościem Targów Książki w Krakowie

Jesień upłynie w Krakowie pod znakiem literatury litewskiej. Litwa jest gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Jest to część projektu Litwa w Krakowie.

zw.lt
Litwa honorowym gościem Targów Książki w Krakowie

Fot. Algimantas Aleksandravi2ius

Targi potrwają od najbliższego czwartku do niedzieli. Weźmie w nich udział 700 wystawców z 26 krajów. Miłośnicy literatury będą mogli spotkać się z ponad 680 autorami.

Do Krakowa przyjedzie wielu litewskich autorów: Kristina Sabaliauskaitė, Kęstutis Kasparavičius, Herkus Kunčius, Alvydas Šlepikas, Leonidas Donskis, Tomas Venclova. Publikacje litewskich autorów będą dostępne na 19. Międzynarodowych Targach Książki w języku polskim.

W dyskusji na temat Holokaustu towarzyszącej promocji polskiego wydania studium „Władza, wyobraźnia i pamięć” profesor Leonidas Donskis spróbuje odpowiedzieć na pytanie: o czym i z jakiego powodu nie chcemy pamiętać? Alvydas Šlepikas mówić będzie o zapomnianym losie „wilczych dzieci” — niemieckich sierot wojennych z Prus Wschodnich, którym poświęcił powieść Mam na imię Marysia.

W Krakowie litewscy autorzy rozmawiać będą także o tożsamości Wilna — miasta będącego bohaterem zbiorowym ich twórczości. W najgłośniejszej litewskiej powieści ostatnich lat, wydanej właśnie po polsku książce Kristiny Sabaliauskaitė „Silva rerum”, ożywa Wilno XVII wieku. Powieść Herkusa Kunčiusa „Litwin w Wilnie” utrwala obraz przemian stolicy i Litwinów w czasach sowieckich i po odzyskaniu niepodległości, a historyczny esej poety i profesora Tomasa Venclovy w zbiorze Opisać Wilno przedstawia odtwarzaną z perspektywy osobistej pamięci historię miasta od jego początków aż do końca XX wieku.

Leonidas Donskis wraz z Tomasem Venclovą zaprezentują książkę rozmów „O poszukiwaniu optymizmu w epoce pesymizmu”, zgłębiającą związki między krajami Europy Wschodniej. W dyskusji Donskisa z polskimi i ukraińskimi intelektualistami rozważane natomiast będzie pytanie: w jaki sposób narodziny nowego narodu politycznego na Ukrainie zmienią polityczny pejzaż Europy? Zaprezentowana zostanie także nie stroniąca od trudnych tematów książka Herkusa Kunčiusa i Piotra Kępińskiego Rozmowa Litwina z Polakiem.

Według Adama Michnika to więcej niż dialog twórców tego samego pokolenia: to rozmowa między dwoma krajami. O ścisłych związkach między narodami przypomni także rozmowa o polskiej i litewskiej biografii Czesława Miłosza. Dzieciom organizatorzy proponują spotkanie z pisarzem i ilustratorem Kęstutisem Kasparavičiusem, autorem książki Mała Zima oraz warsztaty z wybitnymi ilustratorkami: Ievą Babilaitė i Sigutė Chlebinskaitė.

PODCASTY I GALERIE