Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny zmieni nazwę

Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny zostanie przemianowany na Stary Teatr w Wilnie - poinformowało we wtorek Ministerstwo Kultury.

BNS
Litewski Rosyjski Teatr Dramatyczny zmieni nazwę

Fot. BNS/Šarūnas Mažeika

Minister Kultury Simonas Kairys jeszcze w tym tygodniu ma wydać odpowiednie rozporządzenie odnośnie zmieny nazwy teatru.

Według Ministerstwa, za nazwą Starego Teatru w Wilnie opowiadała się większość członków zarówno grupy roboczej, jak i Rada Instytucji Profesjonalnych Sztuk Scenicznych.

Zdaniem znawców nazwa Starego Teatru w Wilnie jest zarówno nawiązaniem do bogatej historii tego budynku, jak i odpowiada obecnemu regulaminowi teatralnemu i obranemu kierunkowi.

„To naturalne, że zmiany mogą budzić niepokój zespołu teatralnego – rozumiemy to i raz jeszcze podkreślić, że nikt nie wątpi ani w profesjonalizm tego zespołu” – mówi minister kultury S. Kairys.

Grupa robocza uznała, że należy zachować obecny zespół teatralny grający w spektaklach w języku rosyjskim.

Grupie roboczej kierowała wiceminister kultury Daina Urbanavičienė, w jej skład weszli także Elona Bajorinienė, dziekan Wydziału Teatru i Filmu Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, Goda Giedraitytė, przewodnicząca Rady Instytucji Profesjonalnych Sztuk Scenicznych, dramaturg Marius Ivaškevičius, kierownik Katedry Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu Wileńskiego, dr hab. Pavel Lavrinec, dyrektor Wileńskiego Domu Kultury Polskiej Artur Liudkowski, krytyk sztuki Helmutas Šabasevičius.

W grupie roboczej pracowali także przedstawiciele Litewskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego – Valentinas Novopolskis, kierowniczka tego teatru Olga Polevikova oraz przedstawiciel pracowników Vladimir Serovas.

Apele o zmianę obecnej nazwy Litewskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego w środowisku kulturalnym pojawiły się po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie w lutym b.r.

Dyrektor Litewskiego Rosyjskiego Teatru Dramatycznego Olga Polevikova stwierdziła wcześniej, że instytucja skupia się na pomocy Ukrainie, mieszkańcom, którzy uciekli przed wojną, a oni mają możliwość bezpłatnego uczęszczania na spektakle i zajęcia teatralne.

Ponadto w teatrze pracowali twórcy ukraińscy, tu na wiosnę odbył się festiwal „Mes – Ukraina’22” (pol. ,,My – Ukraina‘22“), poświęcony inscenizacji i odczytom dramaturgii kraju.

PODCASTY I GALERIE