Litewska niedziela w Domu Spotkań z Historią w Warszawie

W najbliższą niedzielę odbędzie się w Warszawie finisaż wystawy "Kocham fotografię. Portret epoki w obiektywie Stanisława Kazimierza Kossakowskiego". Jak informuje Dom Spotkań z Historią jest to ostatnia okazja, by zobaczyć wspaniałe zdjęcia z guberni kowieńskiej i Warszawy z przełomu XIX i XX wieku.

Tomasz Otocki
Litewska niedziela w Domu Spotkań z Historią w Warszawie

Fot. Zbiory Narodowego Muzeum Sztuki im. M. K. Ciurlionisa w Kownie

W programie popołudnia znajdzie się film „Radviliada” (2015, 65’) – fabularyzowany dokument o historii rodu Radziwiłłów, a także „Z wizytą w Wojtkuszkach” (2016, 35’) – dokument o rodzinie Kossakowskich, który zaprezentuje Vaidutė Sakolnikienė, dyrektor Muzeum Historycznego w Wiłkomierzu oraz Rasa Rimickaitė, attaché kulturalna Ambasady Litwy. O godz. 15:30 odbędzie się spotkanie z Anirą Wojan, prezesem Fundacji Kossakowskiego i opowieść o Centrum Wspólnej Tradycji Historycznej w Wojtkuszkach.

W programie znalazło się także ogłoszenie wyników konkursu „Zostań Hrabią”. W niedzielę będzie można także wypożyczyć audioprzewodnik z opowieściami o rodzie Kossakowskich i historii Wojtkuszek.

Hrabia Stanisław Kazimierz Korwin-Kossakowski urodził się w 1837 roku, a zmarł w 1905 roku. W swym pałacu w Wojtkuszkach założył galerię malarstwa, bibliotekę, a także wyjątkowe w skali całej Europy atelier fotograficzne. Pozostały po nim dwa tomy pamiętników, które opisują życie codzienne wielkich rodzin Wielkiego Księstwa Litewskiego – Górskich, Meysztowiczów, Chodkiewiczów, Potockich, Łempickich, Fredrów, Mniszchów, Bonieckich, Puzynów, Komorowskich, Rzewuskich, Ossolińskich, Sapiehów, Branickich, Raczyńskich. Korwin-Kossakowski był jednym z fundatorów Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych „Zachęta”, a także członkiem-założycielem Towarzystwa Fotograficznego w Warszawie. Kolekcję fotografii Korwina-Kossakowskiego można zobaczyć dziś w Narodowym Muzeum M .K. Čiurlionisa w Kownie.
Wystawa fotografii w Domu Spotkań z Historią dostępna jest w językach polskim i angielskim.

PODCASTY I GALERIE