Litewska książka Książęta Wiśniowieccy – książką roku na Ukrainie

Książka litewskich historyków Genutė Kirkienė oraz Alfredasa Bumblauskasa „Książęta Wiśniowieccy” („Kunigaikščiai Višnioveckiai“ - Князі Вишневецькі) została książką roku na Ukrainie.

zw.lt
Litewska książka Książęta Wiśniowieccy – książką roku na Ukrainie

Fot. urm.lt

Z tej okazji szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevičius spotkał się z autorami oraz wydawcami książki.

„Cieszę się, że książka opowiadająca o ważnych postaciach dla historii Litwy i Ukrainy, cieszy się dużą popularnością na Ukrainie” – oświadczył minister.

Linkevičius podkreślił, że Litwa miała duży wpływ na proeuropejską postawę narodu ukraińskiego.

Alfredas Bumblauskas dodał, że społeczeństwo na Ukrainie, coraz mocniej interesuje się własną historię.

Książkę wydało kijowskie wydawnictwo „Baltija druk”. Wydanie książki zostało dofinansowane przez MSZ RL.

Wiśniowieccy to magnacki ród książęcy Rzeczypospolitej Obojga Narodów, pieczętujący się herbem Korybut, pochodzący z Ukrainy. Wśród przedstawicieli rodu jest m.in. z którego pochodził król Polski i wielki książę litewski Michał Korybut Wiśniowiecki.

W Polsce najbardziej znanym przedstawicielem rodu Wiśniowieckich jest bohater powieści Henryka Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” wojewoda ruski  Jaremi Wiśniowiecki.

Nazwisko rodu pochodzi od zamku Wiśniowiec, odziedziczonego przez Michała Zbaraskiego Wiśniowieckiego.

PODCASTY I GALERIE