Legiony Polskie – od związków strzeleckich do niepodległości

Polska formacja wojskowa stworzyła w czasie I wojny światowej podwaliny pod przyszłe Wojsko Polskie.

polskieradio.pl
Legiony Polskie – od związków strzeleckich do niepodległości

Józef Piłsudski w okopach na Wołyniu Fot. Autor nieznany (domena publiczna)

Legiony Polskie skupiające pierwotnie polskie organizacje paramilitarne, sformowane zostały w sierpniu 1914 roku przez Józefa Piłsudskiego na bazie Pierwszej Kompanii Kadrowej. Po powołaniu ich przez Naczelny Komitet Narodowy stanowiły oddzielną formację armii austro-węgierskiej i brały udział w bitach I wojny światowej – między innymi pod Laskami i Anielinem, Jastkowem czy Kostiuchnówką.

Formalnie Legiony Polskie działały do 20 września 1916 roku, kiedy to przeformowano je w Polski Korpus Posiłkowy, a pół roku później w Polską Siłę Zbrojną, która odegrała swoją rolę w przygotowaniu kadr Wojska Polskiego. Po odmowie przysięgi wierności Austro-Węgrom przez większość żołnierzy – oddziały te częściowo rozwiązano.

Legiony odegrały w czasie I wojny światowej swoją rolę, między innymi zwracając uwagę na sprawę Polski, a sprawdzające się w boju wojska Józefa Piłsudskiego były cennym przymierzeńcem, z którym zaborcy liczyli się do tego stopnia, by składać konkretne deklaracje. Jedną z nich był akt 5 listopada, w którym władze niemieckie i austro-węgierskie złożyły obietnicę utworzenia samodzielnego Królestwa Polskiego.

W audycji poświęconej Legionom Polskim wzięli udział znakomici historycy: prof. Grzegorz Nowik z Polskiej Akademii Nauk, wicedyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz prof. Wojciech Włodarkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej, sekretarz Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zapraszają Katarzyna Semaan i Przemysław Pawełek.

PODCASTY I GALERIE