„Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności” – wystawa na dziedzińcu MKiDN

Droga do wolności nie była ani łatwa, ani prosta. Aby ją przebyć, trzeba było odwagi i wytrwałości ludzi, którzy budowali „Solidarność”. Do grona tych ludzi należał Lech Kaczyński – jak głosi tytuł dzisiejszej wystawy: „Człowiek Solidarności” - powiedział prof. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury podczas uroczystego otwarcia wystawy plenerowej „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności”. Ekspozycja prezentowana jest na dziedzińcu MKiDN przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 w Warszawie.

gov.pl
„Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności” – wystawa na dziedzińcu MKiDN

„Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności” – wystawa na dziedzińcu MKiDN, fot. Danuta Matloch

W otwarciu wystawy wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński,  prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, wicepremier Jadwiga Emilewicz, zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak, a także członkowie Rady Ministrów, parlamentarzyści, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele organizacji społecznych i pozarządowych, dyrektorzy instytucji kultury. Ekspozycja przygotowana przez Instytut Dziedzictwa Solidarności w Gdańsku będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższy miesiąc.

„Był człowiekiem Solidarności w podwójnym tego słowa znaczeniu”

Lech Kaczyński napisał swoim życiem opowieść o polskim umiłowaniu wolności, o dumie, godności i honorze, o międzyludzkiej solidarności; o tym, że warto być Polakiem – napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji otwarcia wystawy „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)”. List odczytał Wojciech Kolarski, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Jestem ogromnie wdzięczny za tę inicjatywę, która przypomina długą, choć w krótkim życiu, polityczną drogę mojej świętej pamięci brata. Był rzeczywiście człowiekiem „Solidarności” w podwójnym tego słowa znaczeniu – był kimś, kto w „Solidarności”, a jeszcze przedtem, przez kilkanaście dni w wolnych związkach zawodowych, ale już tych wywalczonych w sierpniu, a przedtem w wolnych związkach zawodowych, które działały nielegalnie, pracował, ale także był człowiekiem „Solidarności” w tym szerszym tego słowa znaczeniu” – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na otwarciu wystawy „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności”.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński przypomniał m.in., że w pierwszych częściowo wolnych wyborach do parlamentu w 1989 roku Lech Kaczyński uzyskał mandat senatora ziemi gdańskiej. Rozpoczął się okres jego działalności politycznej, w którym swoje siły i umiejętności – tak jak dotychczas – ofiarował Rzeczypospolitej.

Swoją pracą na stanowisku prezesa Najwyższej Izby Kontroli przyczynił się do znaczącego wzrostu zaufania społecznego do tej instytucji. Jako minister sprawiedliwości stał się jednym z najbardziej popularnych polskich polityków. […] Uważał, że państwo powinno realizować dwie podstawowe wartości społeczne: solidarność i dobrze rozumianą sprawiedliwość. W tym duchu domagał się rozliczenia rządów komunistycznych i przeprowadzenia lustracji w życiu publicznym – mówił.

Podkreślał, że pełniąc zaszczytne obowiązki prezydenta, Lech Kaczyński dążył do budowania silnego i sprawnego państwa, które będzie dbało o swych obywateli i potrafiło stawiać czoła wyzwaniom.

Głosił ideę państwa solidarnego, w którym nie ma miejsca na wykluczenie, ograniczanie korzystania z praw człowieka i obywatela, za to jest miejsce na aktywną współpracę w celu gospodarczego rozwoju kraju – zaznaczał.

Opowieść o dorobku zawodowym, społecznym i naukowym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Wystawa pt. „Lech Kaczyński. Człowiek Solidarności (1949–2010)” to 15 tablic przekrojowo prezentujących dorobek zawodowy, społeczny i naukowy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na przestrzeni 61 lat jego życia. Poszczególne tablice ilustrowane są zdjęciami i cytatami z jego oficjalnych wystąpień – od okresu lat młodzieńczych poprzez kolejne etapy włączania się Lecha Kaczyńskiego w działalność związkową i polityczną, od okresu opozycji PRL poprzez lata transformacji ustrojowej, jako czynnego działacza społecznego, do okresu dojrzałej działalności politycznej. Wspomnienie o Lechu Kaczyńskim obejmuje zatem zarówno jego działalność jako Ministra Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Ministra Sprawiedliwości, Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, jak i Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Działalność związkowa i troska o prawa człowieka priorytetem Lecha Kaczyńskiego

Tytuł wystawy nawiązuje do priorytetu życiowego Lecha Kaczyńskiego, jakim była działalność związkowa oraz troska o prawa pracownicze i prawa człowieka. Od lat studenckich zarówno w swojej działalności społecznej i opozycyjnej, jak i w pracy naukowej był on żywo zainteresowany obroną praw pracowniczych i ludzi w gorszej sytuacji socjalnej. Jako pracownik naukowy szczególnie interesował się kodeksem pracy i przepisami związanymi z kształtowaniem stosunku pracodawca – pracownik, zaś rozprawę habilitacyjną poświęcił rencie socjalnej. To Lech Kaczyński jako Minister Sprawiedliwości po raz pierwszy rozpoczął skuteczne działania przeciwko przestępstwom reprywatyzacyjnym, korporacyjnym i mafii paliwowych. Wystawa dokumentuje również całkowicie odmienny od poprzedników stosunek Lecha Kaczyńskiego do dokumentowania historii, szacunek dla patriotyzmu i niewygodnych głównemu nurtowi bohaterów historii: powstańców, żołnierzy AK, niepokornych związkowców, niezgadzających się z polityką otoczenia Lecha Wałęsy. To właśnie Prezydent Lech Kaczyński po raz pierwszy uhonorował wysokimi odznaczeniami państwowymi Annę Walentynowicz i Andrzeja Gwiazdę, wcześniej systemowo spychanych na margines historii Solidarności. To dzięki Lechowi Kaczyńskiemu udało się zbudować Muzeum Powstania Warszawskiego. Wreszcie to jego działania prowadziły do odważnego mówienia prawdy o zbrodni katyńskiej.

Wystawa kończy się upamiętnieniem żałoby narodowej, jaka nastała po tragicznej katastrofie prezydenckiego samolotu w lesie smoleńskim. Instytut Dziedzictwa Solidarności pragnie tą ekspozycją przypomnieć Polakom, a szczególnie młodemu pokoleniu, rolę Lecha Kaczyńskiego w powstaniu, działalności opozycyjnej i w okresie III RP Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, zwłaszcza w obliczu 40 rocznicy Porozumień Sierpniowych z 1980 roku.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających przez najbliższy miesiąc.

PODCASTY I GALERIE