Kwartalnik „Znad Wilii”: Potrzeba kreatywnych i charyzmatycznych polskich liderów na Litwie

„Kwartalnik Znad Wilii to 160 stron fascynującej lektury!“ - twierdzi redakcja polskiego pisma na Litwie. Nowy numer kwartalnika już jest w sprzedaży.

zw.lt
Kwartalnik „Znad Wilii”:  Potrzeba kreatywnych i charyzmatycznych polskich liderów na Litwie

Fot. Ewelina Mokrzecka

W najnowszym numerze są następujące materiały:

MÓJ KĄT EUROPY

W felietonie Trudny do ogarnięcia rok 2016 a Znad Wilii red. naczelny pisze o sytuacji Polaków litewskich, potrzebie kreatywnych i charyzmatycznych liderów, młodych i wykształconych, potrafiących prowadzić negocjacje w duchu czasu i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego. 
    
20 LAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE

Mariusz Gasztoł, jako b. dyrektor tej placówki wspomina lata swej pracy w ówczesne przedsięwzięcia na niwie kultury. 
 
ZNAD DNIEPRU

W roku poszukiwań i przemian nasz korespondent własny, Maciej Mieczkowski, szkicuje życie na Ukrainie, więcej czasu poświeca rozmowom wokół (nie)przyjęcia filmu Wołyń, zagadnieniom związanym z interpretacją trudnej historii Ukrainy, upamiętnieniem postaci Marszałka Piłsudskiego w tym kraju. 
 
ZNAD PREGOŁY

Prof. Mieczysław Jackiewicz pisze o organizacjach polskich w obwodzie kaliningradzkim, Polakach tam mieszkających. 
 
ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY

Leonard Drożdżewicz nawiązuje do tematu Miłosierdzia w Wilnie i Krakowie, powraca do źrodeł Znad Wilii, pisze o Dziadach, wystawionych przez Teatr Wierszalin w Supraślu.
 
KAWIARNIA LITERACKA 

  prezentuje najnowsze wiersze pochodzącego z Wilna prof. Władysława Zajewskiego, publikowane są młode wiersze obiecującego poety, Daniela Krajczyńskiego z Trok. W adnotacji pt. W zakolu Wilii, w kręgu poezji dr Józef Szostakowski sygnalizuje niedawno wydaną antologię wierszy młodych poetów pod tymże tytułem, zaś Leonard Drożdżewicz omawia Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku.
 
RODOWODY

Prof. Mieczysław Jackiewicz pisze o przodkach Stanisława Moniuszki. 
 
 DROGI DO POLSKI

Wspomnienia prof. Michała (Michajło) Seliwaczowa, naukowca z Kijowa Niczym romantyczna Latarnia w wzruszający, czasem żartobliwy sposób opowiadają o jego wielkim przywiązaniu do Polski, o fascynacji kulturą polską.
 
 PODRÓŻE PRZED LATY

Urodzony w Mołodecznie Tadeusz Pardej z Pisza w Wyprawie do Wilna i na Łotwę opisuje pierwsze swe odwiedziny w ojczyste strony jego krewnych i rodziny.
 
PASJE

W Zapiskach uczestnika i obserwatora znajdziemy relacje z wystaw, z udziałem m.in. artysty malarza Czesława Połońskiego z Wilna, relację z festiwalu filmów, tworzonych przez Polaków i o Polakach zagranicą EMiGRA, zapiski działań literackich i kulturalnych wilnian, w tym ze spotkania w Paryżu nt. stanu oświaty i kultury polskiej dzisiaj na Litwie. 
Poczet twórców literatury wileńskiej zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945 i drukowany jest alfabetycznie w odcinkach.  w tym numerze odcinek 15 (litera K).
 
 LISTEM i MAILEM. POCZTA REDAKCYJNA

 zawiera listy Czytelników. 
 
LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC.
WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE.

Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem też wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej i in.). Sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, a przede wszystkim nowości wydawnicze. Są to informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.
 
 
Pismo bogato ilustrowane, dużo zawiera fotografii z Wilna i d. Kresów, posiada kolorowe wklejki  (tym razem z malarstwem współczesnym Czesława Połońskiego z Wilna).
 
Na Litwie kwartalnik można kupić: w Polskiej Galerii Artystycznej ZNAD WILII (Isganytojo 2/4), w ksiegarniach ELEPHAS (Olandu 11), AKADEMINE KNYGA (Universiteto 4), KATALIKU PASAULIS (Sventaragio 5, Pl.Katedralny), RUDNINKU KNYGYNAS (Rudninku 20).

PODCASTY I GALERIE