Kuchciński: Współpraca Polski i Litwy wzmacnia potencjał polityczny obu państw

Dziś Unia Lubelska pokazuje nam dobitnie, jak wspólnota polityczna może wzmacniać narody, przy jednoczesnym szanowaniu ich tradycji – podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński w specjalnym oświadczeniu z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej.

PAP
Kuchciński: Współpraca Polski i Litwy wzmacnia potencjał polityczny obu państw

Fot. Joanna Bożerodska

W przesłanym PAP oświadczeniu marszałek zaznaczył, że dzięki Unii zbudowano nowoczesny parlamentaryzm. Kuchciński przypomniał, że Unia Lubelska została powołana na Sejmie walnym w Lublinie 1 lipca 1569 r.

„Narodziło się jedno z najpotężniejszych i najnowocześniejszych państw na kontynencie i jedna z najdłużej istniejących unii. Akt unii powołał do życia wspólnotę wielonarodową i wieloreligijną. Ten zbiór wielu kultur miał mocne spoiwa oparte na jednoczących ludzi wartościach: tolerancji, szacunku, dialogu” – napisał marszałek.

Jak podkreślił, Rzeczpospolita Obojga Narodów, która powstała w wyniku Unii, była „ostoją demokracji, jakiej wówczas świat nie doświadczał”; była również przestrzenią, w której „współistniał Zachód ze Wschodem, tworząc nową jakość cywilizacyjną”.

„Kultura, osiągnięcia, doświadczenia Wschodu spotykały się z postępem, energią i bogactwem Zachodu. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem przekraczającym wspólnotę interesów. Stanowiła także swoiste Antemurale Christianitatis. Polska i Litwa połączyły swoje siły intelektualne, gospodarcze i militarne. Wzniesione w Lublinie przedmurze chrześcijaństwa było nadzieją dla bezpieczeństwa całej ówczesnej Europy” – zaznaczył.

Marszałek zauważył, że w procesie tworzenia Unii ważną rolę odegrały parlamenty Polski i Litwy, które umiały wypracować wspólne stanowisko oraz podjąć odważną decyzję. „Ten typ postępowania demokratycznego jest nam potrzebny również dziś. Chcemy przywrócić aktywność zgromadzeń parlamentarnych Polski i Litwy, a także państw sąsiednich wyrosłych z dziedzictwa Unii oraz zaktywizować dyplomację parlamentarną, szczególnie w naszej części Europy” – napisał Kuchciński.

W jego ocenie, to że oba kraje są w dziś w Unii Europejskiej i NATO „nie zwalnia nas z odpowiedzialności za bliską współpracę, za wymianę doświadczeń na poziomie parlamentarnym i rządowym”. „Z przeszłości wynika wniosek – współpraca Polski i Litwy wzmacnia potencjał polityczny obu państw. Polacy i Litwini potrafili w przeszłości decydować o losach Europy. Im częstsze są nasze kontakty, tym lepsza współpraca” – podkreślił.

Kuchciński przypomniał również śp. prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który w trakcie swojej prezydentury był na Litwie 16 razy. „Odwołując się do myśli i działalności politycznej prezydenta Kaczyńskiego (…) budowanie wewnętrznych porozumień wewnątrz większych struktur międzynarodowych może dać Polsce i Litwie mocniejszy wpływ na procesy zachodzące we współczesnym świecie” – zaznaczył marszałek.

Jak dodał, obecnie parlamenty obu krajów stoją przed podobnymi wyzwaniami, co w roku 1569 r. Wśród nich są, w ocenie marszałka m.in. zapewnienie tolerancji dla odmiennych religii, kultur i poglądów politycznych. „Rozwiązania, oparte na wielonarodowej tradycji monarchii jagiellońskiej są bogatym źródłem inspiracji w dzisiejszych czasach. Ta rocznica powinna być więc dla nas wszystkich czasem refleksji, poczucia dumy i wiary w przekonanie, że jedność wzmacnia suwerenność” – uważa Kuchciński.

W tym roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Z tej okazji w niedzielę 30 czerwca w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Udział w nich wezmą m.in.: Marszałkowie Sejmu i Senatu, Przewodniczący Sejmu RL oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi i goście zagraniczni, w tym delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

PODCASTY I GALERIE