Książki prof. Zbigniewa Brzezińskiego w darze dla Uniwersytetu Wileńskiego

Czesław Okińczyc, członek Rady Uniwersytetu Wileńskiego, sygnatariusz Aktu Odrodzenia Niepodległości Litwy wraz z małżonką Henryką Okińczyc przekazał w darze Uniwersytetowi Wileńskiemu zestaw książek autorstwa byłego doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego prof. Zbigniewa Brzezińskiego.

zw.lt
Książki prof. Zbigniewa Brzezińskiego w darze dla Uniwersytetu Wileńskiego

Fot. Austėja Serbentaitė

Zestaw składa się z 41 książek w języku angielskim i litewskim w 2 egzemplarzach. Książki będą dostępne w czytelni biblioteki Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego, a następnie też w odnowionym audytorium Instytutu, któremu nadano imię prof. Z. Brzezińskiego i którego otwarcie planowane jest w lutym 2022 r.

„Przekazanie cennego zbioru książek prof. Zbigniewa Brzezińskiego – to znacząca kontynuacja innej inicjatywy – niedawno w Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego powstało audytorium im. prof. Zbigniewa Brzezińskiego” – zaznaczył rektor Uniwersytetu Wileńskiego prof. Rimvydas Petrauskas.

Profesor Zbigniew Brzeziński był wyjątkową osobistością, wiernym przyjacielem Litwy i Europy, dążącym do umocnienia partnerstwa między USA a Europą, popierającym członkostwo Litwy w NATO. Profesorowi Z.Brzezińskiemu podczas jego wizyty na Litwie w 1998 r. został nadany tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego. Był też
Honorowym Obywatelem Miasta Wilna. Działalność profesora Zbigniewa Brzezińskiego zarówno na płaszczyźnie politycznej, jak i naukowej cechowały ambicja i odwaga, co miało szczególne znaczenie dla ówczesnego systemu politycznego, w tym dla krajów bałtyckich. Zbigniew Brzeziński był wizjonerem, którego prace i książki pozostają nader istotne dla analizy polityki międzynarodowej oraz rozwoju Litwy, Stanów Zjednoczonych i NATO.

Urodzony w Warszawie prof. Zbigniew Brzeziński był ważnym ideologiem polityki zagranicznej USA. Wykładał na uniwersytetach Harvarda i Columbia, w latach 1977-1981 był doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego w administracji prezydenta USA Jimmy’ego Cartera, a także wpływowym ekspertem ds. polityki zagranicznej dla wszystkich kolejnych
prezydentów USA.

PODCASTY I GALERIE