Konstanty Gorski – wybitny kompozytor i żarliwy patriota

Był skrzypkiem-wirtuozem, kompozytorem, pedagogiem, działaczem społecznym, postacią niezasłużenie zapomnianą.

polskieradio.pl
Konstanty Gorski – wybitny kompozytor i żarliwy patriota

Fot. Wikipedia/CC

Konstanty Antoni Gorski to artysta, o którym Edward Wrocki napisał, że był „jedną z tych mrówek, co będąc na obczyźnie od dziesiątków lat rzeczywiście «restytuowali» Polskę”, choć niemal całe dorosłe życie spędził w Imperium Rosyjskim, to jednak natychmiast po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócił do Ojczyzny, by po pięciu latach skromnie zejść ze sceny życia i muzyki”.

Konstanty Gorski urodził się 13 czerwca 1859 roku w Lidzie. Naukę rozpoczął w Grodnie, a następnie przeniósł się do Pierwszego Gimnazjum Filologicznego w Wilnie. Wykształcenie muzyczne zdobył w Instytucie Muzycznym Apolinarego Kątskiego w Warszawie i Konserwatorium Petersburskim. W 1881 roku ukończył klasę skrzypiec, znanego węgierskiego skrzypka i pedagoga Leopolda Auera, a w następnym roku – w klasie słynnego rosyjskiego kompozyta, Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, u którego studiował kompozycję i instrumentację. W 1890 roku po ośmioletniej podróży po Rosji i Gruzji, Konstanty Gorski przybył do Charkowa, by zostać tu 29 lat.

Ten okres w życiu kompozytora – to czas aktywnej działalności pedagogicznej w Charkowskiej Średniej Szkole Muzycznej, działacza społecznego (m.in. był jednym z założycieli Towarzystwa Kulturalnego „Dom Polski” w Charkowie), dyrygenta orkiestry symfonicznej i założonego przez siebie Chóru Polskiego i Kościelnego, a także uwielbianego przez publiczność skrzypka oraz cenionego przez innych kompozytorów interpretatora ich dzieł. Wielką estymą darzył go Piotr Czajkowski, uważając Konstantego Gorskiego za jednego z najlepszych wykonawców jego Koncertu skrzypcowego D-dur.

W lutym 1919 roku Konstanty Gorski wrócił do kraju. Najpierw do Warszawy, a następnie do Poznania, gdzie objął stanowisko koncertmistrza orkiestry Teatru Wielkiego, które zajmował do końca życia. Już po śmierci kompozytora, na deskach opery poznańskiej w 1927 roku wystawiono jego operę „Margier”.

W audycji poświęconej kompozytorowi, wzięli udział: dr Grzegorz Seroczyński, językoznawca, dyplomata, były Konsul Generalny RP w Charkowie oraz Yoanna Ayers, znana polska śpiewaczka, organizatorka koncertów muzyki Konstantego Gorskiego w Gruzji.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Audycję zrealizowała i oprawiła muzyką Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Halina Ostas.

PODCASTY I GALERIE