Konferencja „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Europa Zachodnia”

26 września br. Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" wraz z Forum Młodych Dyplomatów oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie inauguruje cykl konferencji „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”. W ramach projektu odbędą się 3 konferencje "regionalne" obejmujące Europę Zachodnią, Amerykę Północną i Południową oraz Wschód.

PAI
Konferencja „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Europa Zachodnia”

Fot. Chris Montgomery/Unsplash

Cykl zakończy debata o potrzebach i wyzwaniach stojących przed polonią w XXI wieku będąca jednocześnie podsumowaniem konferencji z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, środowisk polonijnych oraz młodzieży.

Zapraszamy serdecznie na pierwszą konferencję z naszego cyklu – „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Europa Zachodnia.” Podczas konferencji zostaną poruszone następujące tematy: historia migracji Polaków do poszczególnych państw, rozwój oświaty polonijnej, rola młodzieży w środowiskach polonijnych, wyzwania stojące przed Polonią z państw Europy Zachodniej.

Spotkanie odbędzie się 26 września br. o godzinie 17:00 czasu polskiego, za pośrednictwem platformy zoom.

W KONFERENCJI WEZMĄ UDZIAŁ:

PRZEDSTAWICIELE ORGANIZACJI POLONIJNYCH:

  • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dariusz Piotr Bonisławski
  • Prezes Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji – Danuta Bukszyńska-Lemoyne
  • Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – Ks. Adam Propok
  • Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii – Andrzej Janeczko

PRZEDSTAWICIELE MŁODZIEŻY POLONIJNEJ:

  • Sekretarz Koła Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie – Krystian Klekot
  • Przedstawiciel młodzieży polonii niemieckiej, skupionej wokół Centrum Chrześcijańskiego – Monika Weinstok
  • Przedstawiciel młodzieży polonii hiszpańskiej, skupionej wokół Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii

KONTAKT – KOORDYNATOR

Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencjach prosimy o kontakt mailowy na adres: [email protected]

Fot. PAI
PODCASTY I GALERIE