Konferencja międzynarodowa: Polityka językowa, kulturalna i edukacyjna: współdziałanie i relacje

10 listopada w Sejmie Litwy odbędzie się międzynarodowa konferencja „Polityka językowa, kulturalna i edukacyjna: współdziałanie i relacje“. Współorganizatorem konferencji jest Instytut Polski w Wilnie.

zw.lt
Konferencja międzynarodowa: Polityka językowa, kulturalna i edukacyjna: współdziałanie i relacje

Celem tej międzynarodowej konferencji jest omówienie ogólnych zadań polityki kulturalnej, edukacyjnej i językowej, różnorodności opinii nt. roli języka w kulturze i oświacie, planowania językowego i jego cech szczególnych na Litwie, w Polsce, na Łotwie i we Francji. Na zaproszenie Instytutu Polskiego w Wilnie w konferencji udział weźmie prof. Tadeusz Zgółka, członek Prezydium Rady Języka Polskiego, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który wygłosi prelekcję „Polityka językowa i planowanie językowe w Polsce“. Uczestnicy konferencji proszeni są o wymianę zdań nt. odbioru społecznego polityki językowej, związków kreatywności i norm językowych, wzajemnym oddziaływaniu polityki językowej i nauczania języka. Uczestnicy konferencji zapraszani są do dyskusji na temat poglądu społeczeństwa na język, na stosunek do norm językowych, na współdziałanie polityki językowej z nauczaniem języka.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, proszone są o rejestrację do 7 listopada, e-mail: vlkk@vlkk.lt lub tel. (85) 272 33 58. Wystąpienia prelegentów będą tłumaczone na język angielski.

Organizatorzy: Państwowa Komisja Języka Litewskiego, Ministerstwo Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej, Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej; partnerzy: Instytut Polski w Wilnie, Instytut Francuski na Litwie, Ambasada Republiki Łotewskiej

PODCASTY I GALERIE