Konferencja: Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990

Instytut im. generała Władysława Andersa, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie oraz Fundacja Scytia mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję zatytułowaną „Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990”. Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 za pośrednictwem mediów społecznościowych.

zw.lt
Konferencja: Dziedzictwo polskiej emigracji politycznej 1939-1990

Fot. crsntdesign/Pixabay

Konferencja została zorganizowana dla upamiętnienia 30. rocznicy przekazania insygniów prezydenckich przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie, Ryszarda Kaczorowskiego wybranemu w wolnych wyborach prezydenckich Lechowi Wałęsie. Wydarzenie to było przejawem odrodzenia się niepodległej Polski i odnowienia wspólnoty narodu. W symboliczny sposób doszło do zakończenia misji rządu emigracyjnego, który przekazał insygnia władzy II Rzeczypospolitej, rzeczywistej władzy w Polsce, wybranej po 51 latach w wolnych, demokratycznych wyborach.

Państwo Polskie na Uchodźstwie to temat mało znany, a jednocześnie niezwykle ważny dla historii Polski oraz Polonii. Konferencja poświęcona jest przede wszystkim działalności emigracji politycznej w czasie II wojny światowej, a także w latach powojennych. To szczególne wydarzenie ma na celu popularyzację historii polskiej emigracji wśród Polaków w kraju i za granicą. Istotnym zagadnieniem jest również ukazanie wkładu Polonii w kształtowanie się historii najnowszej. To wyjątkowe i jedyne tego rodzaju wydarzenie zorganizowane z okazji 30. rocznicy przekazania insygniów prezydenckich.

Prelegentami będą wybitni uczeni, którzy w swojej pracy naukowej oraz zawodowej zajmują się zagadnieniem polskiej emigracji i władz polskich na uchodźstwie:

– prof. Tadeusz Wolsza, Polska Akademia Nauk,

– prof. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

– prof. Jarosław Rabiński, Instytut Pamięci Narodowej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

– prof. Krzysztof Kania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,

– dr Iwona Korga, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce,

– mgr Michał Dworski, Centrum Analiz i Badań Historycznych Instytutu Andersa.

Konferencja będzie transmitowana na żywo za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy do udostępniania, komentowania, oglądania konferencji na żywo. Szczególnie polecamy wydarzenie wszystkim osobom, tworzącym środowiska polskie poza granicami kraju.

Fot. Organizatorzy
PODCASTY I GALERIE