Konferencja „Czy w historii Litwy i jej tworzeniu widzimy osoby nielitewskie?”

Dzisiaj, 15 września, odbyła się konferencja „Czy w historii Litwy i jej tworzeniu widzimy osoby nielitewskie?”, która jest poświęcona 160. rocznicy urodzin adwokata Stanisława Narutowiczia, sygnatariusza aktu z 16 lutego. Konferencja jest wstępem do całorocznego projektu „Więcej historii. Uwaga na różnorodność”.

zw.lt
Konferencja „Czy w historii Litwy i jej tworzeniu widzimy osoby nielitewskie?”

Fot. Bartosz Frątczak

Projekt „Więcej historii. Uwaga na różnorodność” ma na celu międzykulturowe rozpoznanie historii Litwy. Jest on inicjowany przez „Dom Sygnatariuszy” Litewskiego Muzeum Narodowego, którego partnerem jest Ambasada RP w Wilnie i Europejska Sieć Pamięć i Solidarność, wraz z organizacją pozarządową „Instytut Badań Edukacyjnych i Innowacji”, a także z dużą liczbą partnerów.

Konferencja odbyła się w języku litewskim w sali konferencyjnej Domu Sygnatariuszy. Została ona również transmitowana na żywo https://youtu.be/Vw9UZVhkqQA.

W imieniu Litewskiego Muzeum Narodowego słowa powitania powiedział zastępca dyrektorki muzeum, główny kustosz funduszu Žygimantas Bučys. Dla wszystkich uczestników życzył ciekawych, wartościowych dyskusji i owocnej pracy.

W konferencji wzięli udział m.in. dr Alfredas Bumblauskas (Uniwersytet Wileński), dr Andrzej Pukszto (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Simonas Teškevičius (Instytut Historii Litwy), dr Dalia Strimaitytė (Dom Sygnatariuszy), dr Małgorzata Kasner (Instytutu Slawistyki PAN), dr Mariusz Antonowicz (Instytut Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego), Aleksandra Ketlerienė (z-ca redaktora portalu LRT), dr Barbara Stankiewicz (Uniwersytet Michała Römera).

Dla dr. Andrzeja Pukszto, który wygłosił przemówienie dotyczące dylematu szlachty litewskiej w obliczu przywrócenia niepodległości Litwy, postanowień Stanisława Narutowicza, Konstancji Skirmuntaitė, Jałowieckich i Vladasa Putvinskisa, problematyka polskojęzycznej szlachty, krzyżaków, którzy przybyli tutaj na początku XX w. zawsze go interesowała i jak powiedział, jest „starą historyczną miłością”.

„W przyszłym roku obiecujemy przedstawić narzędzie metodyczne dla nauczycieli historii i muzeów, jak pracować z tą różnorodnością i jak ją przezwyciężyć w programach historycznych i muzeach” – podzieliła się planami dr Barbara Stankiewicz z Uniwersytetu Michała Römera.

Partnerzy konferencji: British Council na Litwie, Agencja Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie Muzeów Litewskich, Ambasada RP w Wilnie, Uniwersytet Wileński, Uniwersytet Michała Römera.

PODCASTY I GALERIE