Koncert Niepodległości na Litwie „Za Naszą i Waszą Wolność”

Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” w Wilnie odbywa się w ramach międzynarodowej trasy koncertowej Polska- Litwa- Łotwa- Australia. Tematem edycji jest służba Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walka zarówno o niepodległość Polski, jak i wolność innych narodów. Koncert odbędzie się 16 listopada o godz. 18.30 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie (ul. Naugarduko 76). Wstęp za zaproszeniami (odbiór w DKP, pokój 203).

zw.lt
Koncert Niepodległości na Litwie „Za Naszą i Waszą Wolność”

Dedykowany Polakom mieszkającym poza granicami Polski Koncert Niepodległości „Za Naszą i Waszą Wolność” (lit. „Už Jūsų ir Mūsų Laisvę”) w Wilnie odbywa się w ramach międzynarodowej trasy Polska-Litwa-Łotwa-Australia. Tematem edycji jest służba Polaków pod obcymi sztandarami oraz ich walka zarówno o niepodległość Polski, jak i wolność innych narodów.

Repertuar i narracja koncertu, ukazują niezwykłe dzieje naszych rodaków – od czasów wypraw krzyżowych Piastów Śląskich począwszy, a na historii Lecha Zondka, obywatela Polski i Australii, walczącego z Armią Radziecką w Afganistanie, kończąc. Obok gen. Józefa Bema, zasłużonego dla Polski, Austrii, Węgier i Turcji, Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego – bohaterów narodowych Polski i Ameryki, czy Henryka Dąbrowskiego – twórcy Legionów Polskich we Włoszech, przypomniane zostaną dziesiątki bohaterów narodowych, o których nie uczy się na lekcjach historii.

Ukażemy też dramatyczne losy Polaków zmuszonych do służby w znienawidzonych mundurach zaborców i okupantów. Nigdy nie wyrzekli się oni swojej Ojczyzny, a wielu z nich stanowiło później kadry nowotworzonych polskich formacji zbrojnych.

Osobnym wątkiem narracji jest braterstwo Polaków i Litwinów. Wspomnimy wspólnotę obu narodów, która zainicjowana podpisaniem Unii w Krewie 1385 roku, znalazła swój niezwykły wymiar w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Opowiemy o polsko-litewskim braterstwie podczas wielowiekowego współistnienia przerwanego tragedią rozbiorów. Przypomnimy wspólne walki o „Wolność Waszą i Naszą” podczas powstań narodowych – Kościuszkowskiego, Listopadowego i Styczniowego. Opowieść doprowadzimy do wydarzeń końca XX wieku.

W tej części narracji przywołamy spektakularną odezwę „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej” uchwaloną w 1981 roku podczas Zjazdu NSZZ ‚Solidarność’ i sygnowany przez polskie organizacje podziemne Apel Jałtański z 1984 roku. Zwieńczeniem wątku będzie uczestnictwo Polaków w Bałtyckim Łańcuchu Żywych Rąk 23 sierpnia 1989 roku.

PODCASTY I GALERIE