Komisja Praw Człowieka Sejmu ponownie przedłoży wniosek w sprawie uznania Romuvy

Sejmowa Komisja Praw Człowieka ponownie przedłoży projekt uchwały w sprawie uznania pogańskiej wspólnoty religijnej Romuva.

BNS
Komisja Praw Człowieka Sejmu ponownie przedłoży wniosek w sprawie uznania Romuvy

Zdjęcie ilustrujące. Fot. BNS

„Komisja Praw Człowieka jednogłośnie zgodziła się co do konieczności ponownego przedłożenia wniosku w sprawie uznania wspólnoty religijnej Romuva, biorąc pod uwagę decyzję Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i decyzję Trybunału Konstytucyjnego, a także fakt, że Sejm nie miał żadnych obiektywnych powodów, aby nie jej nie uznać, gdy omawiał tę kwestię w 2019 roku” – potwierdził BNS szef Komisji Praw Człowieka i przedstawiciel Partii Wolności Tomas Vytautas Raskevičius.


W 2019 roku Sejm rozpatrzył wniosek Romuvy o przyznanie statusu uznawanej przez państwo wspólnoty religijnej, ale parlament go odrzucił.
Romuva odwołała się od tej decyzji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w czerwcu orzekł, że Litwa naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w swojej decyzji o uznaniu Romuvy, ponieważ była stronnicza w rozpatrywaniu wniosku.


Zgodnie z prawem, jeśli Sejm odmówi uznania wspólnoty religijnej przez państwo, może ona ponownie złożyć wniosek dopiero po dziesięciu latach, ale zdaniem Raskevičiusa, ponieważ wniosek został rozpatrzony w sposób stronniczy, okres oczekiwania nie dotyczy wspólnoty.


„ETPCz uznał, że Romuva nie otrzymała statusu wspólnoty religijnej w sposób stronniczy, a ponieważ sama decyzja była prawnie wadliwa, nie powinna podlegać okresowi oczekiwania” – powiedział Raskevičius.
Jeśli parlament uzna Romuvę za tradycyjną religie, to związek ten byłby uprawniony do zwolnienia z podatku gruntowego, jego duchowni mieliby państwowe ubezpieczenie społeczne, a małżeństwa byłyby uznawane za zawarte w urzędzie stanu cywilnego.
W spisie powszechnym w 2001 roku 1.200 osób określiło się jako wyznawcy wiary starobałtyckiej, a w 2011 roku 5.100.

PODCASTY I GALERIE