Kolejny nabór na projekty Programu Wieloletniego „Niepodległa” ruszy w grudniu. Budżet 8 mln zł

Najbliższy nabór na projekty dotacyjne dla samorządowych instytucji kultury, fundacji i stowarzyszeń w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” zostanie ogłoszony w grudniu 2018 r. - mówi PAP dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski. Do rozdysponowania będzie kwota 8 mln złotych.

PAP
Kolejny nabór na projekty Programu Wieloletniego „Niepodległa” ruszy w grudniu. Budżet 8 mln zł

Fot. Radar wileński/Gintarė Dziminskaitė

Program Wieloletni „Niepodległa” realizowany jest do roku 2022. „Pierwotnie planowaliśmy realizować go do roku 2021, ale ze względu na postulaty napływające ze Śląska i faktu, że dopiero w 1922 roku zostały ustalone ostateczne granice Śląska, program został przedłużony do roku 2022”- powiedział PAP dyrektor Biura Programu „Niepodległa” Jan Kowalski.

Jak tłumaczył, nabory w ramach programów dotacyjnych dla samorządowych instytucji kultury, fundacji oraz stowarzyszeń są organizowane od 2017 r. „Najbliższy taki nabór realizowany będzie w grudniu 2018 roku na projekty na 2019 rok. Jego budżet planowany jest na kwotę 8 mln zł, a maksymalna kwota dofinansowania na jeden projekt ma wynosić 100 tys. zł”.

Kowalski zaznaczył przy tym, że ze względu na charakter programu dotacyjnego każdy uprawniony podmiot może aplikować o środki co roku i za każdym razem otrzymać dofinansowanie – jeżeli oczywiście spełnia wymogi regulaminowe i komisja oceniająca pozytywnie rekomenduje jego projekt.

„Traktujemy świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości jako obchody całego kraju, więc nie zamykamy się na żaden region, zakładając np., że w roku 2020 świętujemy tylko Bitwę Warszawską, w roku 2022 wyłącznie ostateczne ustalenie granic Śląska. Przez wszystkie lata realizacji Programu, świętujmy i upamiętniajmy bohaterów i wydarzenia sprzed stu lat z całego kraju”- apelował dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

Jak podkreślił, „świętujemy do roku 2022, ponieważ traktujemy odzyskiwanie niepodległości jako proces, który odbywał się 100 lat temu. 100 lat temu, kiedy Polska pojawiła się na mapie powstawało wiele organizacji i instytucji – Urząd Patentowy, Policja Polska, banki, instytucje związane ze zdrowiem, organizacje sportowe itd. Wybudowano Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy”.

Jak zaakcentował Kowalski, coroczne nabory wniosków na dotacje dla samorządowych instytucji kultury i NGO-sów mają właśnie służyć temu, by docierać do jak największej liczby Polaków i upamiętniać różnorodne osiągnięcia niepodległej Polski. „Oczywiście, będziemy w kolejnych latach obchodzili także rocznice o wyjątkowym znaczeniu dla całej Polski. Myślę tu przede wszystkim o stuleciu Bitwy Warszawskiej i powstań śląskich. Na te rocznice położymy szczególne akcenty”- powiedział.

Odpowiadając na pytanie, co pozostanie po Programie Wieloletnim „Niepodległa”, Kowalski wskazał, że w okresie jego realizacji budowane są m. in. Muzeum Historii Polski czy Muzeum Jana Pawła II, więc – jak mówił: „powstają też trwałe instytucje, które po pierwsze będą edukowały kolejne pokolenia, ale też prezentowały dokonania Polaków dla gości z zagranicy”.

PODCASTY I GALERIE