Kazimierz Sosnkowski – organizator struktur wojskowych II RP

Wojskowy i polityk, Wódz Naczelny i zastępca prezydenta Rządu RP na Uchodźstwie. Gorący patriota.

polskieradio.pl
Kazimierz Sosnkowski – organizator struktur wojskowych II RP

Fot. Wikipedia//CC

Kazimierz Sosnkowski był wybitnym, niezwykle szybko awansujacym wojskowym. Wychowany był w tradycjach „wojska polskiego i powstań narodowych, w atmosferze opowieści o zsyłkach na Sybir i tajemnicy cytadeli warszawskiej”.

Był gorącym patriotą, już w okresie nauki angażował się w działalność tajnych kółek samokształceniowych.

Kiedy Kazimierz Sosnkowski zdał egzaminy na Politechnikę Warszawską, w Królestwie Polskim rozpoczął się strajk szkolny i bojkot rosyjskich uczelni. Wtedy wstąpił do Polskiej Partii Socjalistycznej. Zdecydowanie odpowiadały mu ideały wyzwolenia narodowego, za którym opowiadali się przedstawiciele ówczesnego polskiego socjalizmu. W 1906 roku, na zjeździe we Lwowie, po raz pierwszy spotkał Józefa Piłsudskiego, z którym los miał złączyć go na długie lata.

W dyskusji o Kazimierzu Sosnkowskim wzięli udział znakomici historycy: prof. Tadeusz Panecki z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz prof. Wojciech Włodarkiewicz z Wojskowej Akademii Technicznej, sekretarz Stowarzyszenia Historyków Wojskowości.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna: Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Katarzyna Semaan.

PODCASTY I GALERIE