Juliusz Słowacki – Palmowa Niedziela

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Litwa słowem polskim malowana”, w którym to prezentujemy Państwu tę część literatury i kultury polskiej, która od najdawniejszych czasów była i jest ściśle związana z literaturą i kulturą litewską.

Krystyna Kamińska
Juliusz Słowacki – Palmowa Niedziela

Fot. Wikipedia

W pierwszej części audycji z dn. 13 kwietnia – o ostatnim dziesięcioleciu w życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. Następnie doc. dr Halina Turkiewicz przedstawi najnowszy zbiorek znanego wileńskiego poety Aleksandra Śnieżki. Nosi tytuł „Szukałem Cię, Jezu“.

Na zakończenie audycji w rubryce „Prezentujemy perełki literackie” – wiersz tego Autora „Palmowa Niedziela” ze wspomnianego zbiorku.

Programy cyklu przygotowuje autorka wielu artykułów o pisarzach i poetach polskich, wykładowczyni Centrum Języka Polskiego, Kultury i Dydaktyki Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego doc. dr Halina Turkiewicz, prezentuje – redaktor radia „Znad Wilii” Krystyna Kamińska.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej