Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers of Poland – utwory polskich literatów z całego świata

W Stanach Zjednoczonych Ameryki ukazała się antologia 20th Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers of Poland, zawierająca utwory polskich literatów z całego świata. W antologii znalazły się przetłumaczone na język angielski utwory poetów i pisarzy z wielu krajów, oczywiście z Polski – na czele z Ewą Lipską, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoch, Belgii, Litwy.

Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers of Poland – utwory polskich literatów z całego świata

Fot. Gerd Altmann/Pixabay

Jak napisały Danuta Błaszak (USA) i Anna Maria Mickiewicz (Wielka Brytania) we wstępie, antologia jest specjalną, jubileuszową edycją ważnej międzynarodowej inicjatywy wydawniczej – zapoczątkowanej 20 lat temu prestiżową serią 20, promującą współczesnych polskich twórców w języku angielskim.  

W antologii znalazły się przetłumaczone na język angielski utwory poetów i pisarzy z wielu krajów, oczywiście z Polski – na czele z Ewą Lipską, w tym z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Włoch, Belgii, Litwy.

Do współpracy zaproszono 89 autorów, reprezentujących aktywne polskie środowiska literackie. Litwę i środowisko kwartalnika Znad Wilii reprezentował Romuald Mieczkowski, w edycji uczestniczy działający na rzecz tego środowiska Tomasz Snarski z Gdańska.

Poza wspomnianymi wyżej Romualdem Mieczkowskim oraz Tomaszem Snarskim w publikacji znalazły się utwory aż kilkunastu twórców, którzy uczestniczyli w różnych latach w Międzynarodowym Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” w Wilnie, między innymi Bogdana Urbankowskiego. Marii Duszki, Małgorzaty Karoliny Piekarskiej, Adama Lizakowskiego, Marka Czuku. 

Antologia 20th Jubilee Anthology Anniversary of the Contemporary Writers of Poland: redakcja – Danuta Błaszak i Anna Maria Mickiewicz, projekt okładki – Agnieszka Herman, Wydawnictwo Dreammee Little City 2020, ISBN: 978-1-71698-842-4, s.126.

PODCASTY I GALERIE