Józef Piłsudski – życiorys naznaczony Kresami

Józef Piłsudski jak żaden inny z ówczesnych polityków czuł się spadkobiercą dawnej Rzeczpospolitej i jej wielonarodowej tradycji.

polskieradio.pl
Józef Piłsudski – życiorys naznaczony Kresami

Fot. pixabay.com

Józef Piłsudski walcząc o niepodległą Polskę dążył do odbudowania państwa w jego dawnym kształcie, jeszcze sprzed zaborów, zgodnie z historyczną, wielonarodową tradycją. Duże w tym znaczenie miało pochodzenie przyszłego Marszałka, który sam urodził się na Kresach, w Zułowie, całe życie przywiązywał do tej części ówczesnej Polski dużą wagę i którego serce w końcu spoczęło w Wilnie, na Cmentarzu na Rossie.

Józef Piłsudski od początku swojej działalności na rzecz odrodzenia państwa pamiętał o kresowej tradycji niepodległościowej. Wspomnienia o nieudanym powstaniu styczniowym 1863 roku były bardzo silne w jego rodzinie i stanowiły dla niego pewną naukę, ponieważ wiązał walkę o niepodległość właśnie z czynem zbrojnym.

Kresy odegrały także dużą rolę w jego dalszej działalności patriotycznej, a później również politycznej. Józef Piłsudski chciał rozbić potęgę imperialną Rosji, w której widział głównego wroga dla Polski. Środkiem do osiągnięcia tego celu miała być realizacja koncepcji federalizmu, czyli pogodzenia polskiego interesu z aspiracjami sąsiadujących z Polakami od wschodu narodów.

W audycji udział wzięli znakomici historycy: Jan Engelgard, kierownik X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości i prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.W programie wykorzystano materiały archiwalne Polskiego Radia – zapis głosu Marszałka.Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.Do wysłuchania audycji „Józef Piłsudski – Ojciec Polskiej Niepodległości„ zaprasza Przemysław Pawełek.Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.
W audycji udział wzięli znakomici historycy: Jan Engelgard, kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości i prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Do wysłuchania audycji, o znaczeniu Kresów w walce Józefa Piłsudskiego o niepodległość, zaprasza Przemysław Pawełek.

W programie wykorzystano relację przygotowaną przez Kamila Zalewskiego.

Teksty czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

PODCASTY I GALERIE