Jak poświęcić pokarmy i jajka w domu

W związku z pandemią koronawirusa tegoroczne obchody uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego będą inne niż zwykle. Odwołanych lub ograniczonych zostało wiele obrzędów i zwyczajów, bez których do tej pory nie wyobrażalibyśmy sobie przeżywania tych dni.

zw.lt
Jak poświęcić pokarmy i jajka w domu

Jednym z nich jest tradycyjna święconka, która do kościołów przyciągała nawet tych, którzy w ciągu roku żyli z daleka od Kościoła.

W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii nie wszyscy zapewne zdążyli poświęcić pokarmy i jajka.

Dlatego też archidiecezja wileńska przygotowała tekst błogosławienia stołu w gronie rodzinnym przed uroczystym niedzielnym śniadaniem wielkanocnym

Oto jak można w domu pobłogosławić pokarmy przed śniadaniem wielkanocnym:

Przewodniczący błogosławieństwa zapala świecę umieszczoną na stole.

Czyni znak krzyża mówiąc: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy: Amen.

Przewodniczący: Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (Łk 24, 36-43).

Z Ewangelii według Świętego Łukasza:

A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich.

Następnie jeden z uczestników czyta intencje:

Zwróćmy nasze prośby do Chrystusa Zmartwychwstałego, który zwyciężył śmierć i otworzył nam bramy do nieba:

Zmartwychwstały Chryste, obdarzaj nas miłością, harmonią i pokojem. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz zdrowiem wszystkich chorych i daj siłę tym, którzy ich leczą i o nich się troszczą. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz radością tych wszystkich, którzy dziś rano są samotni lub smutni. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, obdarz swoimi darami tych, którzy dziś pracują i służą dobru wspólnemu. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, otocz swoją miłością tych, za którymi tęsknimy i z którymi nie możemy się dzisiaj spotkać. Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Zmartwychwstały Chryste, przyjmij zmarłych do swojej wiecznej radości, a szczególnie … (wzmianka o zmarłej/zmarłym).  Ciebie prosimy…

Wszyscy: Wysłuchaj nas, Panie.

Przewodniczący: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus:

Wszyscy: Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego.

Następnie przewodniczący mówi:

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Przewodniczący: Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Na podst. www.vilnensis.lt, aleteia.org,

PODCASTY I GALERIE