IPN przedłużył termin zgłaszania kandydatów do nagrody „Świadek Historii”

Katowicki oddział IPN przedłużył do 3 kwietnia przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do nagrody „Świadek Historii”. Przyczyną przesunięcia terminu, wyznaczonego pierwotnie na 18 marca, jest obecna sytuacja epidemiologiczna.

PAP
IPN przedłużył termin zgłaszania kandydatów do nagrody „Świadek Historii”

Fot. IPN

Informację o przedłużeniu okresu, w którym można zgłaszać kandydatów przekazała Monika Kobylańska z katowickiego oddziału IPN. „W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o przesyłanie wniosków pocztą tradycyjną na adres Oddziału IPN w Katowicach” – dodała.

„Świadek Historii” to wyróżnienie honorowe – przyznawane jest raz w roku instytucjom, organizacjom i osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii narodu polskiego oraz wspierającym pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej w działaniach edukacyjnych, naukowych i wydawniczych w poszczególnych regionach kraju.

Nagrodę przyznają corocznie oddziały IPN w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. W obecnym roku wyróżnienie po raz pierwszy wręczą przedstawiciele katowickiego oddziału Instytutu. Zgodnie z regulaminem nagroda może być przyznana zarówno Polakom, jak i obcokrajowcom, także pośmiertnie. Laureatów wybiera kapituła, której przewodniczy prezes IPN. Wyróżnienie „Świadek Historii” uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN – „Kustosz Pamięci Narodowej”.

„Zapraszamy instytucje, organizacje społeczne i osoby fizyczne do zgłaszania kandydatów z obszaru działania katowickiego oddziału IPN. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane personalne kandydata, opis jego zasług i osiągnięć uzasadniających przyznanie Nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających te zasługi i osiągnięcia. Do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę kandydatów na zgłoszenie” – podała Kobylańska.

Regulamin konkursu, formularz wniosku i oświadczenie zgody kandydata dostępne w załącznikach oraz na stronie głównej Instytutu Pamięci Narodowej. Wnioski należy przesłać pocztą na adres: Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach, ul. Józefowska 102, 40-145 Katowice.

PODCASTY I GALERIE