Instytut Polski obchodzi XX-lecie działalności

Dokładnie 20 lat temu swoją działalność w Wilnie rozpoczął Instytut Polski. Placówka została powołana zarządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 21 grudnia 1995 r. na podstawie zapisów Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy.

zw.lt
Instytut Polski obchodzi XX-lecie działalności

Fot. Joanna Bożerodska

W dniu 1 lutego 1996 roku Ambasada RP na Litwie poinformowała Ministerstwo Spraw Zagranicznych o rozpoczęciu działalności Instytutu Polskiego w Wilnie.

Od tego czasu Instytut zorganizował na Litwie kilka tysięcy wydarzeń – od koncertów muzycznych, przez wystawy sztuki współczesnej, pokazy polskich filmów, po prezentacje polskiego teatru i wsparcie ciekawych publikacji.

„Rok 2016 jest dla nas czasem, w którym możemy cieszyć się z osiągnięć minionych lat, wspominać piękne i ciekawe wydarzenia, które towarzyszyły nam przez te lata, wspominać wspaniałych i wybitnych artystów, twórców oraz ludzi kultury, których mieliśmy zaszczyt gościć na Litwie. Jednocześnie jest czasem refleksji nad nowymi wyzwaniami, grupami odbiorców oraz pomysłami na nowe ciekawe projekty pokazujące nowoczesną, kreatywną i wartą odwiedzenia Polskę. Bo taką Polskę chcemy Państwu pokazywać. Jesteśmy wdzięczni za okazywaną nam przychylność, sympatię i pomoc. Możemy śmiało stwierdzić, że to, jaką instytucją jesteśmy po 20 latach działalności, zawdzięczamy również Państwu. Bez Państwa otwartości, współpracy, pomocy i wsparcia nasz Instytut nie odnosiłby tylu sukcesów. Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób byli lub są zaangażowani w naszą pracę, w zacieśnianie współpracy pomiędzy Polakami a Litwinami. Wierzymy, że takich osób będzie tylko przybywać, a my ze swej strony postaramy się nie zawieść Państwa zaufania” – można przeczytać na profilu Instytutu w Facebooku.

PODCASTY I GALERIE