Ignacy Mościcki – najdłużej sprawujący urząd prezydent II RP

Był politykiem bezwzględnie lojalnym wobec Józefa Piłsudskiego oraz wybitnym naukowcem, który budował polski przemysł chemiczny.

polskieradio.pl
Ignacy Mościcki – najdłużej sprawujący urząd prezydent II RP

Fot. Wikipedia/CC

Ignacy Mościcki to najdłużej sprawujący urząd prezydent II Rzeczpospolitej. Gdy w 1926 roku obejmował stanowisko, był już wybitnym naukowcem – chemikiem, współtwórcą polskiego przemysłu chemicznego w odrodzonym kraju i dyrektorem Państwowej Fabryki Związków Azotowych w Chorzowie.

Ignacy Mościcki zbudował m.in. kombinat azotowy w Mościcach k. Tarnowa, wspierał też Eugeniusza Kwiatkowskiego podczas budowy Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Równie istotna jak jego praca na niwie gospodarczej była działalność polityczna. Wybrany na prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe 1 VI 1926, był do końca życia Józefa Piłsudskiego jego bezwzględnie lojalnym współpracownikiem. Po śmierci marszałka starał się kontynuować jego politykę.

Po 17 IX 1939 roku, kiedy to do Polski wkroczyli Sowieci, Ignacy Mościcki znalazł się w Rumunii, gdzie został wraz z polskim rządem internowany. Zrzekł się wtedy prezydentury. Osiadł ostatecznie w Szwajcarii, gdzie zmarł 2 X 1946 r.

W audycji poświęconej Ignacemu Mościckiemu udział biorą prof. Arkadiusz Indraszczyk z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz prof. Paweł Skibiński z Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Teksty czyta Andrzej Krusiewicz.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania audycji zaprasza Ewa Plisiecka.

PODCASTY I GALERIE